Toistoristikko

Voit näyttää ristikon toistonäytön yhden kuvan näytössä näytettyjen stillkuvien päällä. Toiminnolla voidaan helposti tarkistaa kuvan pystysuuntainen tai horisontin kallistus sekä sommittelu.

  1. Valitse [Toisto: Toistoristikko].

  2. Valitse vaihtoehto.

Huomautus

  • Panoraamakuvia näytettäessä näkyy yksi pysty- ja vaakaviiva, jos [Toistoristikko] ‑asetus on muu kuin [Pois].