AF-pistenäyttö

Voit näyttää tarkennukseen käytetyt AF-pisteet, jotka näytetään punaisena toistonäytössä.

  1. Valitse [Toisto: AF-pistenäyttö].

  2. Valitse [Päällä].