Toimintojen mukauttaminen

Tässä osassa kuvaillaan tapoja mukauttaa automaattitarkennuksen toimintaa. Voit käyttää myös mukautettujen asetusten yhdistelmää.

AF-alueiden vaihtaminen pikavalitsimella

Voit vaihtaa AF-aluetta pikavalitsimella, kun katsot etsimen läpi.

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia] ‑kohdassa [Pikavalitsin].

 2. Valitse [Valitse AF-alue].

  • Nyt voit vaihtaa AF-alueita Pikavalitsin-valitsimella.

Huomautus

 • Ennen vaihtamista Joustava vyöhyketarkennus 1–3 ‑vaihtoehtojen välillä on kätevää muuttaa vyöhyketarkennuskehyksen koko halutuksi ().

Yhden kohteen valitseminen useista ihmisistä monitoimiohjaimella

Voit lukita seurantakehyksen yhteen kohteeseen useista ihmisistä valitsemalla kyseisen kohteen.

Huomautus

 • Ennen tätä mukautusta joitakin muita asetuksia pitää määrittää seuraavasti.

  • [Tarkennusalue]: [Koko alueen AF]
  • [Kohteen seuranta]: [Päällä]
  • [Tunnistettava kohde]: [Ihmiset]
  • [Silmäntunnistus]: [Päällä]
 1. Aseta [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita] ‑kohdassa [Monitoimiohjain]-asetukseksi [AF-pisteen suora valinta].

 2. Valitse [INFOLisäasetukset] ja kohdassa [Suora valinta painam. ] valitse [Aloita/lopeta seuranta].

 3. Paina laukaisin puoliväliin ja vapauta se.

  • Seurantakehys (AF-pisteen säätäminen) näkyy, jos kamera tunnistaa useita kohteita.
 4. Valitse haluamasi kohde monitoimiohjaimella.

  • Paina monitoimiohjain joko suoraan sisään tai paina sitä vasemmalle tai oikealle.

   Seurantakehys muuttuu muotoon [Kohteen seurannan säätäminen] ja lukittuu kyseiseen kohteeseen seurantaa varten.

  • Voit vapauttaa lukitun seurannan painamalla monitoimiohjainta.

Vyöhyketarkennuksen kehyksen koon muuttaminen

Joustava vyöhyketarkennus 1–3 ‑toiminnoissa näytetyn vyöhyketarkennuksen kehyksen kokoa voi muuttaa.

 1. Paina AF-pisteen valinta-painiketta, kun kuvausnäyttö on näkyvissä.

 2. Paina Monitoimi-painiketta.

 3. Paina Monitoimi-painiketta ja valitse Joustava vyöhyketarkennus 1, 2 tai 3.

 4. Paina AF-pisteen valinta-painiketta.

 5. Muuta vyöhyketarkennuksen kehyksen kokoa.

  • Säädä vyöhyketarkennuksen kehystä valitsimella Päävalintakiekko tai Pikavalitsin ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Voit palauttaa oletusasetuksen painamalla INFO-painiketta.