Kuvaaminen ja videointi

Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja videoinnista sekä kuvausvälilehden [Kuvaaminen] valikkoasetukset.