Äänen tallennus

Voit kuvata videoita ja samalla tallentaa ääntä sisäänrakennetun stereomikrofonin tai ulkoisen stereomikrofonin avulla. Voit myös säätää äänen tallennuksen tasoa vapaasti.

Määritä äänen tallennustoiminnot kohdassa [Kuvaaminen: Äänen tallennus].

Huomio

 • Sisäänrakennetut tai ulkoiset mikrofonit saattavat tallentaa Wi-Fi-toimintojen ääniä. Äänen tallennuksen aikana ei suositella langattoman tiedonsiirron käyttämistä.
 • Kameran sisäänrakennettu mikrofoni saattaa tallentaa myös objektiivin mekaaniset äänet tai kameran/objektiivin toiminnan, jos tarkennusta käytetään tai kameraa tai objektiivia käytetään videotallennuksen aikana. Näitä ääniä pystyy ehkä vähentämään käyttämällä ulkoista mikrofonia, jossa on lähtöliitin, ja asettamalla sen pois kameran ja objektiivin luota.
 • Älä liitä kameran ulkoisen mikrofonin tuloliitäntään mitään muita laitteita.

Huomautus

 • Peruskuvaustiloissa mahdolliset [Kuvaaminen: Äänen tallennus] ‑asetukset ovat [Päällä] ja [Pois]. Asetuksella [Päällä] tallennuksen äänenvoimakkuuden tasoa säädetään automaattisesti.
 • Äänisignaali tuotetaan myös, kun kamera yhdistetään televisioon HDMI-liitännän kautta, paitsi kun [Äänen tallennus]-asetus on [Pois]. Jos television kautta kuuluva ääni alkaa kiertää, aseta kamera kauemmas televisiosta tai pienennä äänenvoimakkuutta.
 • Äänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman (L) ja oikean (R) välillä ei voi säätää.
 • Tallennetun äänen näytteenottotaajuus on 48 kHz / 16 bittiä.

Äänen tallennus / äänen tallennuksen taso

 • Automaatti

  Äänen tallennuksen taso säädetään automaattisesti. Automaattinen tallennustason ohjaus toimii automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan.

 • Käsinsäätö

  Voit säätää äänen tallennuksen tasoa tarvittaessa. Valitse [Äänitaso] ja tarkastele tasomittaria samalla, kun säädät äänen tallennuksen tasoa Pikavalitsin-valitsimella. Katso huippuarvon pidon osoitinta ja säädä tasoa niin, että tasomittari menee ajoittain arvon ”12” (-12 dB) oikealle puolelle voimakkaimpien äänten aikana. Jos lukema ylittää arvon ”0”, ääni vääristyy.

 • Pois

  Ääntä ei tallenneta.

Tuulisuoja

Voit vähentää tuulen aiheuttamaa äänen vääristymistä ulkokohtauksissa valitsemalla asetukseksi [Autom.]. Poistetaan käytöstä, kun ulkoisen mikrofonin tuloliitäntään on liitetty ulkoisia mikrofoneja. Tuulisuojatoiminto vaimentaa myös joitakin matalia bassoääniä.

Äänen kohinanpoisto

Sisäänrakennetulla mikrofonilla tallennettaessa tämä toiminto vähentää automaattitarkennuksesta aiheutuvia objektiivin mekaanisia ääniä ja kohinaa.

 • Pois

  Poistaa käytöstä äänen kohinanpoiston.

 • Päällä

  Ottaa käyttöön äänen kohinanpoiston.

 • Korkea

  Vähentää kohinaa enemmän kuin asetuksella [Päällä].

Huomio

 • Äänenlaatu saattaa olla erilainen asetuksella [Päällä] kuin asetuksella [Pois].
 • Vaikka asetus [Korkea] vähentää kohinaa enemmän kuin asetus [Päällä], se saattaa myös vaikuttaa enemmän äänenlaatuun.
 • Äänen kohinanpoiston tehokkuus vaihtelee objektiivikohtaisesti.
 • Kun kohinaa vähennetään, muu melu saattaa erottua paremmin.
 • Testaa tallennus etukäteen, koska äänen kohinanpoiston tehokkuus ja siitä seuraavat muutokset äänenlaatuun vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan.