Digitaalizoom

Kun tallennuskooksi on määritetty [Full HD29,97 kuvaa/s]/[Full HD23,98 kuvaa/s] (NTSC) tai [Full HD25,00 kuvaa/s] (PAL), voit kuvata noin 1–10-kertaisella digitaalizoomilla.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Digitaalizoom].

 2. Valitse vaihtoehto.

  • Valitse zoomauksen taso ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Sulje valikko painamalla MENU-painiketta.
 3. Käytä digitaalizoomia.

  • Voit zoomata joko napauttamalla [Digitaalizoom] oikeassa alakulmassa tai painamalla Ylös-painike Alas-painike ‑painikkeita, jos olet määrittänyt Ylös-painike Alas-painike ‑painikkeet [Digitaalizoom] ‑toimintoon kohdassa [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita].
  • Digitaalizoomin palkki tulee näkyviin.
  • Zoomaa lähemmäksi napauttamalla [▲T] tai painamalla Ylös-painike-painiketta ja kauemmaksi napauttamalla [▼W] tai painamalla Alas-painike-painiketta.
  • Laukaisimen painaminen puoliväliin tarkentaa asetuksella [1 pisteen AF] (lukittu keskelle).
  • Voit peruuttaa digitaalizoomin valitsemalla [Pois] vaiheessa 2.

Huomio

 • On suositeltavaa estää kameran tärähtely käyttämällä jalustaa.
 • Nopeutetut videot, luovat suotimet ja videon digitaalinen IS eivät ole käytettävissä.
 • Suurin ISO-herkkyys on ISO 12800.
 • Suurennettu näkymä ei ole käytettävissä.
 • Koska videokuvauksen digitaalizoom käsittelee kuvaa digitaalisesti, kuva näyttää rakeisemmalta voimakkaasti suurennettuna. Kohina, valopisteet yms. voivat myös näkyä selkeämmin.
 • Katso myös Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkennusta.
 • Kameran sisäinen lämpötila saattaa nousta, jolloin käytettävissä oleva tallennusaika lyhenee.
 • Ylikuumenemisen ohjauksen arvo on [Pois] eikä sitä voi muuttaa ().