Päällekkäisvalotus

Kun kuvaat päällekkäisvalotettuja kuvia (2–9), näet, miten kuvat yhdistetään yhdeksi kuvaksi.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Päällekk.valotus].

 2. Aseta [Päällekk.valotus].

  • Valitse [Päällä].
 3. Aseta [Kuvien yhdist.].

  • Valitse kerrostusvaihtoehto ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Summa

   Kunkin yksittäisen kuvan valotus lisätään kumulatiivisesti. Määritä negatiivinen valotuksen korjaus asetuksen [Kuvien määrä] perusteella. Määritä valotuksen korjauksen määrä seuraavien perusohjeiden mukaan.

   Valotuksen korjauksen määritysohje päällekkäisvalotuskuvien määrän mukaan

   Kaksi valotusta: –1 yksikkö, kolme valotusta: –1,5 yksikköä, neljä valotusta: –2 yksikköä

  • Keskiarvo

   Negatiivinen valotuksen korjaus määritetään automaattisesti [Kuvien määrä] ‑asetuksen perusteella, kun kuvaat päällekkäisvalotuskuvia. Jos kuvaat päällekkäisvalotuskuvia samasta näkymästä, kohteen taustan valotusta säädetään automaattisesti normaalin valotustason saamiseksi.

  • Kirkas/Tumma

   Peruskuvan ja lisättävien kuvien kirkkautta (tai tummuutta) verrataan samassa kohdassa ja kirkkaat (tai tummat) osat säilytetään. Jotkin päällekkäin menevät värit saattavat sekoittua kuvien suhteellisen kirkkauden (tai tummuuden) mukaan.

 4. Aseta [Kuvien määrä].

  • Valitse valotusten lukumäärä ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
 5. Aseta [Jatka pääll.val.].

  • Valitse vaihtoehto ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Asetuksella [Vain 1 kuva] päällekkäisvalotuskuvaus peruutetaan automaattisesti, kun kuvaus päättyy.
  • Kun asetus on [Jatkuva], päällekkäisvalotuskuvaus jatkuu, kunnes vaihdat vaiheessa 2 asetukseksi [Pois].
 6. Ota ensimmäinen kuva.

  • Otettu kuva näytetään.
  • [Päällekkäisvalotus]-kuvake vilkkuu.
  • Ottamatta olevien kuvien määrä näytetään näytössä (1) viitteeksi.
  • Voit katsella otettua kuvaa painamalla Toisto-painiketta ().
 7. Ota seuraavat kuvat.

  • Jo otetut kuvat näytetään yhdistettyinä. Jos haluat nähdä vain kuvan, painele INFO-painiketta.
  • Päällekkäisvalotuskuvaus päättyy, kun määritetty määrä kuvia on otettu.

Huomautus

 • Päällekkäisvalotuskuvan kuvaustietoina näytetään viimeisen otetun kuvan tiedot.

Huomio

 • Päällekkäisvalotuksissa saattaa näkyä kuvan kohinaa, värisiirtymää tai viivoja kohteen ja kuvausolosuhteiden perusteella.
 • Mitä enemmän päällekkäisvalotuskuvauksessa otetaan kuvia, sitä enemmän kohinaa, epäsäännöllisiä värejä ja vaakaviivoja näkyy.
 • Päällekkäisvalotuskuvaus peruutetaan, jos virtakytkin asetetaan asentoon Virta pois tai akkuja tai kortteja vaihdetaan.
 • Päällekkäisvalotuskuvaus päättyy, jos vaihdat peruskuvaustilaan tai tilaan Mukautettu kuvaustila 1, Mukautettu kuvaustila 2 tai Videot.
 • Jos kamera on kytketty tietokoneeseen, päällekkäisvalotuskuvaus ei ole mahdollista. Jos kytket kameran tietokoneeseen kuvauksen aikana, päällekkäisvalotuskuvaus päättyy.

Päällekkäisvalotuskuvien yhdistäminen kortille tallennettuun JPEG-kuvaan

Voit valita kortille tallennetun JPEG-kuvan ensimmäiseksi yksittäiseksi kuvaksi. Valittu JPEG-kuva säilyy muuttumattomana.

 1. Valitse [Valitse kuva pääll.valotukseen].

 2. Valitse ensimmäinen kuva.

  • Valitse ensimmäinen kuva kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Valitse [OK].
  • Valitun kuvan tiedostonumero tulee näytön alareunaan.
 3. Ota kuva.

  • Kun valitset ensimmäisen kuvan, [Kuvien määrä] ‑asetuksen mukaista ottamatta olevien kuvien määrää pienennetään yhdellä.

Huomio

 • Seuraavia kuvia ei voi valita.

  • RAW- tai HEIF-kuvat
  • JPEG-kuvat koossa Keskikoko / Pieni 1 / Pieni 2
  • Kuvat muista kameroista
 • Kuvia, joita ei voi yhdistää, on mahdollista näyttää.

Huomautus

 • Voit myös valita päällekkäisvalotuskuvauksessa käytettävän JPEG-kuvan.
 • Voit peruuttaa kuvavalinnan valitsemalla [Kumoa val.].
 • Ensimmäiselle kuvalle määritetty väriavaruus on voimassa myös seuraaville kuville.

Päällekkäisvalotuskuvien tarkistaminen ja poistaminen kuvaamisen aikana

Ennen kuin lopetat määritetyn kuvamäärän ottamisen, voit painaa Toisto-painiketta ja katsoa siihen asti otettua päällekkäisvalotuskuvaa, tarkistaa valotuksen ja katsoa, miten kuvat kerrostetaan.

Jos painat Poista-painiketta, päällekkäisvalotuskuvauksen aikana käytettävissä olevat toiminnot tulevat näkyviin.

Asetus Kuvaus
Palaa Palaa edelliseen näyttöön Ennen Poista-painikkeen painamista näkyvissä ollut näyttö palaa näkyviin.
Poista viimeinen kuva Poista viimeinen kuva Poistaa ottamasi viimeisen kuvan (jolloin voit korvata sen ottamalla uuden kuvan). Ottamatta olevien kuvien määrä kasvaa yhdellä.
Tallenna ja lopeta Tallenna ja lopeta Tallentaa jo otetut kuvat päällekkäisvalotuskuvana ja lopettaa päällekkäisvalotuskuvauksen.
Lopeta tallentamatta Lopeta tallentamatta Päällekkäisvalotuskuvaus lopetetaan kuvaa tallentamatta.

Huomio

 • Päällekkäisvalotuskuvauksen aikana voidaan toistaa vain päällekkäisvalotuskuvia.

Vianmääritys Vastauksia yleisiin kysymyksiin

 • Onko kuvan laadulle rajoituksia?

  Päällekkäisvalotukset otetaan JPEG [HienoSuuri] ‑kuvina. Nämä kuvat otetaan JPEG [HienoSuuri] ‑kuvina silloinkin, kun [Kuvaaminen: Kuvan laatu] ‑asetus on vain RAW.

 • Voinko yhdistää kortille tallennettuja kuvia?

  Kun [Valitse kuva pääll.valotukseen] on asetettu, voit valita ensimmäisen yksittäisen valotuksen kortille tallennetuista kuvista (). Huomaa, että et voi yhdistää kortille jo tallennettuja kuvia.

 • Toimiiko automaattinen virrankatkaisu päällekkäisvalotuskuvauksen aikana?

  Päällekkäisvalotuskuvauksen aikana automaattinen virrankatkaisu ei toimi. Huomaa, että ennen kuin aloitat päällekkäisvalotuskuvauksen, automaattinen virrankatkaisu astuu voimaan kohdan [Asetus: Virransäästö] vaihtoehdossa [Virrankatkaisu] määritetyn ajan kuluttua, mikä peruuttaa päällekkäisvalotuskuvauksen.