B: Pitkät (aika) valotukset

Tässä tilassa suljin pysyy auki niin kauan kuin pidät laukaisinta kokonaan pohjassa ja sulkeutuu, kun vapautat laukaisimen. Käytä aikavalotusta yökuvauksessa, ilotulituksen, tähtitaivaan tai muiden pitkää valotusaikaa edellyttävien kohteiden kuvaamisessa.

 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon Aikavalotus.

 2. Valitse haluamasi aukkoarvo.

  • Määritä se kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.
 3. Ota kuva.

  • Aikavalotus jatkuu niin kauan kuin laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
  • Kulunut valotusaika näkyy näytössä.

Huomio

 • Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon tai hyvin voimakkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
 • Pitkä aikavalotus aiheuttaa kuvaan tavallista enemmän kohinaa.
 • ISO 400 ‑asetusta käytetään, kun kameraan valitaan Automaattinen ISO ‑asetus.
 • Jos käytät aikavalotuksessa itselaukaisua aikavalotusajastimen sijasta, pidä laukaisinta kokonaan alhaalla (itselaukaisun aika ja aikavalotuksen aika).

Huomautus

 • Voit vähentää pitkän valotusajan aiheuttamaa kohinaa määrittämällä asetuksen [Kuvaaminen: Pitkän valot. kohinanpoisto] ().
 • Aikavalotuksen kanssa suositellaan käyttämään jalustaa.
 • Voit kuvata aikavalotuksella myös kaukolaukaisimella RS-60E3 (myydään erikseen, ).
 • Voit kuvata aikavalotuksella myös langattomalla kauko-ohjaimella BR-E1 (myydään erikseen). Kun painat kaukolaukaisimen vapautuspainiketta (eli lähetyspainiketta), aikavalotus alkaa joko heti tai 2 sekunnin kuluttua. Lopeta aikavalotus painamalla painiketta uudelleen.

Aikavalotus

Voit määrittää aikavalotuksen valotusajan etukäteen. Tämän toiminnon ansiosta laukaisinta ei tarvitse pitää alhaalla aikavalotusten aikana, mikä voi vähentää kameran tärähtelyä.

Huomaa, että aikavalotus voidaan asettaa ja se on voimassa vain tilassa Aikavalotus (aikavalotus).

 1. Valitse [Kuvaaminen: Aikavalotus].

 2. Valitse [Päällä].

  • Valitse [Päällä] ja paina sitten INFO-painiketta.
 3. Aseta valotusaika.

  • Valitse vaihtoehto (tunnit:minuutit:sekunnit).
  • Näytä [Säätö] painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Aseta arvo ja paina Pikavalinta/aseta-painiketta. (Palautuu tilaan [Valittu].)
 4. Valitse [OK].

 5. Ota kuva.

  • Painettuasi laukaisimen alas asti aikavalotus jatkuu määrittämäsi ajan.
  • [Aikavalotus] ja valotusaika näkyvät näytössä aikavalotuksen aikana.
  • Voit peruuttaa ajastuksen valitsemalla vaiheessa 2 [Pois].

Huomio

 • Aikavalotus keskeytyy, jos painat laukaisimen ajastuksen aikana pohjaan ja vapautat sen. Huomaa, että virtakytkimen asento Virta pois lopettaa aikavalotuskuvaamisen, kun kameran asetus on [Kuvauksen luovat suotimet].
 • Aikavalotus jatkuu vielä määritetyn valotusajan jälkeen, jos pidät laukaisinta pohjassa (tämä ohittaa automaattisen pysäytyksen, kun määritetty valotusaika loppuu).
 • Aikavalotus nollautuu (ja palaa asetukseen [Pois]), kun vaihdat kuvaustilaa.