Kosketusnäytön käyttäminen

Napauttaminen

Esimerkkinäyttö (Pikavalinta)

  • Napauta näyttöä sormella (kosketa näyttöä nopeasti ja nosta sormesi näytöltä).
  • Esimerkiksi kun napautat kohtaa [Q (Pikavalinta)], pikavalintanäyttö tulee näkyviin. Voit palata edelliseen näyttöön napauttamalla [Palaa].

Huomautus

  • Saat kameran antamaan äänimerkin kosketustoiminnoissa valitsemalla [Asetus: Äänimerkki] ‑asetuksen arvoksi [Päällä] ().
  • Kosketustoimintojen herkkyyttä voi säätää kohdassa [Asetus: Kosketusohjaus] ().

Vetäminen

Esimerkkinäyttö (valikkonäyttö)

  • Vedä sormeasi, kun kosketat näyttöä.