Asetusten tallentaminen/lataaminen kortille

Nykyiset kameran asetukset, kuten kuvaus- ja valikkoasetukset sekä valinnaisten toimintojen asetukset, voidaan tallentaa kortille kamera-asetustiedostona. Lataamalla kamera-asetustiedoston voit käyttää tallennettuja asetuksia. Näin voit tallentaa parhaat asetukset tiettyjä kuvaustilanteita varten ja ottaa ne käyttöön tai ladata asetustiedostot toisesta EOS R5 -kamerasta ja käyttää kameroita samoilla asetuksilla.

Kameran asetusten tallentaminen

 1. Valitse [Asetus: Tall/lataa kam.aset. kortille].

 2. Valitse [Tallenna kortille].

 3. Valitse [OK].

  (1) Kohdekortti

  • Kameran asetukset tallennetaan kortille.
  • Voit antaa tiedostolle uuden 8 merkin mittaisen nimen ennen tallentamista painamalla INFO-painiketta vaiheen 3 näytössä.
  • Ohjeita on kohdassa Tiedostojen nimeäminen. Vaiheet ovat samat.

Huomio

 • Tähän kameraan ei voi ladata muilla kuin EOS R5 -kameralla tallennettuja kamera-asetustiedostoja.
 • Kamera-asetustiedostoja ei ehkä voi ladata, jos ne on tallennettu kameralla, jossa on eri laiteohjelmistoversio.

Huomautus

 • Kortille voi tallentaa jopa kymmenen kamera-asetustiedostoa. Jos kortilla on jo kymmenen kamera-asetustiedostoa, korvaa jokin olemassa oleva tiedosto tai käytä toista korttia.

Kamera-asetusten lataaminen

Valitse vaiheessa 2 [Lataa kortilta], niin kortilla olevat enintään kymmenen kamera-asetustiedostoa näytetään. Valitse tiedosto, niin kamera lataa sen ja ottaa tallennetut asetukset käyttöön.