Kuvanumerointi

Kansioon tallennetuille otetuille kuville määritetään tiedostonumero väliltä 0001 ja 9999. Voit muuttaa kuvatiedostojen numerointitavan.

(Esimerkki)

(1) Tiedostonumero

 1. Valitse [Asetus: Kuvanumerointi].

 2. Määritä vaihtoehto.

  • Valitse [Numerointi].
  • Valitse [Jatkuva] tai [Auto.nollaus].
  • Jos haluat nollata kuvanumeroinnin, valitse [Man. nollaus] ().
  • Valitse [OK], niin uusi kansio luodaan ja tiedostonumerointi alkaa numerosta 0001.

Muistutus

 • Jos kansion 999 tiedostonumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa, vaikka kortilla olisi vielä vapaata tilaa. Kun näkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan vaihtamaan kortti, vaihda uuteen korttiin.

Jatkuva

Jatkuvaan kuvanumerointiin riippumatta kortin vaihtamisesta tai kansioiden luomisesta

Kuvanumerointi on jatkuva numeroon 9999 asti, vaikka vaihdat kortin, luot kansion tai vaihdat kohdekortin (esimerkiksi Kortti 1Kortti 2). Tämä on käytännöllistä, kun haluat tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille korteille tai useita kansioita yhteen kansioon tietokoneeseen.

Huomaa, että kuvanumerointi voi jatkua mistä tahansa kuvista, jotka ovat kortilla tai kansiossa, johon vaihdat. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia, on suositeltavaa käyttää joka kerta alustettua korttia.

Kuvanumerointi kortin tai kohdekorttien vaihtamisen jälkeen

Kortti A (Kortti 1)

Kortti B (Kortti 2)

(1) Järjestyksessä seuraava tiedostonumero

Kuvanumerointi kansion luomisen jälkeen

Kortti A

Automaattinen nollaus

Kuvanumeroinnin aloittamiseen alusta kortin vaihtamisen tai kansioiden luomisen jälkeen

Kuvanumerointi nollataan alkamaan numerosta 0001, kun vaihdat kortin, luot kansion tai vaihdat kohdekortin (esimerkiksi Kortti 1Kortti 2). Tämä on kätevää, jos haluat järjestää kuvat korteittain tai kansioittain.

Huomaa, että kuvanumerointi voi jatkua mistä tahansa kuvista, jotka ovat kortilla tai kansiossa, johon vaihdat. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että kuvanumerointi alkaa aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia joka kerta.

Kuvanumerointi kortin tai kohdekorttien vaihtamisen jälkeen

Kortti A (Kortti 1)

Kortti B (Kortti 2)

(1) Kuvanumerointi alkaa alusta

Kuvanumerointi kansion luomisen jälkeen

Kortti A

Manuaalinen nollaus

Kuvanumeroinnin nollaamiseen numeroon 0001 tai aloittamiseen numerosta 0001 uusissa kansioissa

Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan automaattisesti ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa numerosta 0001.

Tämä on hyödyllistä, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat tallentuvat eri kansioon kuin tänään otetut.