Virheilmoitusten käsitteleminen

Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista tavoista. Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen esimerkkien avulla.

 • Paina [Näytä tiedot] -näytössä SET.
 • Valitse [Virheen tiedot] kohdassa [Wi-Fi päällä].

Napsauta seuraavia virhenumeroita, kun haluat siirtyä kyseiseen osaan.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 47 48
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
151 152

Huomautus

 • Jos tapahtuu virhe, [Err**] näkyy [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys]-näytön oikeassa yläkulmassa. Se poistuu näkyvistä, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon Virta pois.

11: Yhteyden kohdetta ei löydy

 • Jos kyseessä on [Älypuhelin], onko Camera Connect -sovellus käynnissä?

  • Muodosta yhteys Camera Connect -sovelluksella ().
 • Jos kyseessä on [Tietokone], onko EOS Utility -ohjelmisto käynnissä?

  • Käynnistä EOS Utility ja yritä yhdistää uudelleen ().
 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salausavain todennusta varten?

  • Tämä virhe tapahtuu, kun salausavaimet eivät täsmää salauksen todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].

   Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salausavain ().

12: Yhteyden kohdetta ei löydy

 • Onko kohdelaitteen ja tukiaseman virta kytkettynä?

  • Kytke virta kohdelaitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki. Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita yhteyden muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.

21: DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta

Kameran tarkistaminen

 • Kameran IP-osoiteasetuksena on [Automaattiasetus]. Onko tämä oikea asetus?

  • Jos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen, kun olet määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus] ().

DHCP-palvelimen tarkistaminen

 • Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?

  • Kytke DHCP-palvelimeen virta.
 • Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?

  • Lisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
  • Lisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita, jotka käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
 • Toimiiko DHCP-palvelin oikein?

  • Tarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein DHCP-palvelimena.
  • Jos tarpeen, pyydä verkon pääkäyttäjää varmistamaan, että DHCP-palvelin on käytettävissä.

22: DNS-palvelin ei vastaa

Kameran tarkistaminen

 • Kameran DNS-osoiteasetuksena on [Käsinasetus]. Onko tämä oikea asetus?

  • Jos DNS-palvelinta ei käytetä, määritä kameran DNS-osoiteasetukseksi [Pois] ().
 • Vastaako kameraan määritetty DNS-palvelimen IP-osoiteasetus palvelimen todellista osoitetta?

  • Määritä kameran IP-osoiteasetus DNS-palvelimen todellisen osoitteen mukaiseksi (, ).

DNS-palvelimen tarkistaminen

 • Onko DNS-palvelimeen kytketty virta?

  • Kytke DNS-palvelimeen virta.
 • Onko DNS-palvelimen IP-osoiteasetukset ja niitä vastaavat nimet määritetty oikein?

  • Varmista DNS-palvelimessa, että IP-osoitteet ja niitä vastaavat nimet on määritetty oikein.
 • Toimiiko DNS-palvelin oikein?

  • Tarkista DNS-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein DNS-palvelimena.
  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjää varmistamaan, että DNS-palvelin on käytettävissä.

Verkon tarkistaminen

 • Onko verkossa reititin tai muu laite, joka toimii yhdyskäytävänä?

  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä verkon yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (, ).
  • Varmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin verkkolaitteisiin sekä kameraan.

23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella

 • Käyttääkö jokin toinen verkkolaite samaa IP-osoitetta kuin kamera?

  • Muuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain toisella verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa, johon on määritetty jo käytössä oleva osoite.
  • Jos kameran IP-osoiteasetuksena on [Käsinasetus] DHCP-palvelinta käyttävässä verkkoympäristössä, vaihda asetuksen arvoksi [Automaattiasetus] ().

Huomautus

 • Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen

 • Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.

  Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?

  • Tämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä]. Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salasana ().

41: Ei yhteyttä FTP-palvelimeen

Kameran tarkistaminen

 • Kameran välityspalvelimen asetuksena on [Päällä]. Onko tämä oikea asetus?

  • Jos välityspalvelinta ei käytetä, määritä kameran välityspalvelimen asetuksen arvoksi [Pois] ().
 • Vastaavatko kameran [Osoiteasetus]- ja [Portin numero] -asetukset välityspalvelimen asetuksia?

  • Määritä kameran välityspalvelinosoite ja portin numero välityspalvelinta vastaaviksi ().
 • Onko kameran välityspalvelimen asetukset asetettu oikein DNS-palvelimella?

  • Varmista, että välityspalvelimen [Osoite] on asetettu oikein DNS-palvelimella.
 • Vastaako kameraan määritetty FTP-palvelimen IP-osoite palvelimen todellista osoitetta?

  • Määritä kameran IP-osoiteasetus FTP-palvelimen todellisen osoitteen mukaiseksi ().
 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salausavain todennusta varten?

  • Tämä virhe tapahtuu, kun salausavaimet eivät täsmää salauksen todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].

   Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salausavain ().

 • Vastaako kameran FTP-osoiteasetuksen [Porttinumeron asetus] FTP-palvelimen todellista portin numeroa?

  • Määritä sama portin numero (yleensä 21 FTP:lle/FTPS:lle tai 22 SFTP:lle) sekä kameraan että FTP-palvelimeen. Määritä kameran portin numero FTP-palvelimen todellisen portin numeron mukaiseksi ().
 • Onko kameran FTP-palvelimen asetukset asetettu oikein DNS-palvelimella?

  • Varmista, että FTP-palvelimen [Palvel. nimi] on asetettu oikein DNS-palvelimella. Varmista, että FTP-palvelimen [Palvel. nimi] on asetettu oikein kamerassa ().

FTP-palvelimen tarkistaminen

 • Toimiiko FTP-palvelin oikein?

  • Määritä tietokone toimimaan FTP-palvelimena.
  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä FTP-palvelimen osoite ja portin numero ja aseta ne kameraan.
 • Onko FTP-palvelimeen kytketty virta?

  • Kytke FTP-palvelimeen virta. Palvelin on ehkä sammutettu virransäästötilan vuoksi.
 • Vastaako kameraan määritetty FTP-palvelimen IP-osoiteasetus (kohdassa [Osoite]) palvelimen todellista osoitetta?

  • Määritä kameran IP-osoiteasetus FTP-palvelimen todellisen osoitteen mukaiseksi ().
 • Onko palomuuri tai muu suojausohjelmisto käytössä?

  • Jotkin suojausohjelmistot käyttävät palomuuria, joka rajoittaa FTP-palvelimen käyttöä. Muuta palomuuriasetuksia, jotta FTP-palvelinta voi käyttää.
  • Voit ehkä käyttää FTP-palvelinta, jos määrität kameran [Passiivinen tila] ‑asetukseksi [Päällä] ().
 • Muodostetaanko FTP-palvelinyhteys laajakaistareitittimen kautta?

  • Jotkin laajakaistareitittimet käyttävät palomuuria, joka rajoittaa FTP-palvelimen käyttöä. Muuta palomuuriasetuksia, jotta FTP-palvelinta voi käyttää.
  • Voit ehkä käyttää FTP-palvelinta, jos määrität kameran [Passiivinen tila] ‑asetukseksi [Päällä] ().

Välityspalvelimen tarkistaminen

 • Onko välityspalvelimeen kytketty virta?

  • Kytke välityspalvelimeen virta.
 • Toimiiko välityspalvelin oikein?

  • Tarkista välityspalvelimen asetukset ja varmista, että palvelin toimii oikein välityspalvelimena.
  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä välityspalvelimen osoiteasetus ja portin numero ja aseta ne kameraan.

Verkon tarkistaminen

 • Onko verkossa reititin tai muu laite, joka toimii yhdyskäytävänä?

  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä verkon yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (, ).
  • Varmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin verkkolaitteisiin sekä kameraan.

43: Ei yhteyttä FTP-palvelimeen. Palvelin lähetti virhekoodin.

Välityspalvelimen tarkistaminen

 • Onko välityspalvelimeen kytketty virta?

  • Kytke välityspalvelimeen virta.
 • Toimiiko välityspalvelin oikein?

  • Tarkista välityspalvelimen asetukset ja varmista, että palvelin toimii oikein välityspalvelimena.
  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä välityspalvelimen osoiteasetus ja portin numero ja aseta ne kameraan.

Verkon tarkistaminen

 • Onko verkossa reititin tai muu laite, joka toimii yhdyskäytävänä?

  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä verkon yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (, ).
  • Varmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin verkkolaitteisiin sekä kameraan.

FTP-palvelimen tarkistaminen

 • Onko FTP-palvelinyhteyksien suurin määrä saavutettu?

  • Katkaise joidenkin verkkolaitteiden FTP-palvelinyhteys tai lisää yhteyksien suurinta määrää.

44: Yhteyttä FTP-palvelimeen ei voi katkaista. Palvelin lähetti virhekoodin.

 • Tämä virhe ilmenee, jos kamera ei voi jostain syystä katkaista FTP-palvelinyhteyttä.

  • Käynnistä FTP-palvelin ja kamera uudelleen.

45: FTP-palvelimeen ei voi kirjautua. Palvelin lähetti virhekoodin.

Kameran tarkistaminen

 • Onko [] asetettu oikein kamerassa?

  • Tarkista käyttäjätunnus, jolla FTP-palvelimeen kirjaudutaan. Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea käyttäjätunnus ().
 • Onko [Login salasana] asetettu oikein kamerassa?

  • Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana ().

FTP-palvelimen tarkistaminen

 • Sallivatko FTP-palvelimen käyttäjän oikeudet lukemisen, kirjoittamisen ja kirjautumisen.

  • Määritä FTP-palvelimen käyttäjän oikeudet niin, että lukeminen, kirjoittaminen ja kirjautuminen sallitaan.
 • Onko siirron kohteeksi FTP-palvelimella määritetyn kansion nimi kirjoitettu ASCII-merkeillä?

  • Käytä kansionimessä ASCII-muotoa.

46: Virhekoodi FTP-palvelimesta yhteyden aikana

FTP-palvelimen tarkistaminen

 • FTP-palvelin keskeytti yhteyden.

  • Käynnistä FTP-palvelin uudelleen.
 • Sallivatko FTP-palvelimen käyttäjän oikeudet lukemisen, kirjoittamisen ja kirjautumisen.

  • Määritä FTP-palvelimen käyttäjän oikeudet niin, että lukeminen, kirjoittaminen ja kirjautuminen sallitaan.
 • Sallivatko käyttäjän oikeudet FTP-palvelimella olevan kohdekansion käytön?

  • Määritä käyttäjän oikeudet niin, että kamerassa olevat kuvat voidaan tallentaa FTP-palvelimen kohdekansioon.
 • Onko FTP-palvelimeen kytketty virta?

  • Kytke FTP-palvelimeen virta. Palvelin on ehkä sammutettu virransäästötilan vuoksi.
 • Onko FTP-palvelimen kiintolevy täynnä?

  • Lisää kiintolevyn vapaata tilaa.

47: FTP-palvelin ei vahvistanut siirron päättymistä

 • Tämä virhe ilmenee, kun FTP-palvelimelta ei voida vastaanottaa vahvistusta kuvatiedoston siirron onnistumisesta.

  • Käynnistä FTP-palvelin ja kamera uudelleen, ja lähetä kuvat uudelleen.

48: Kohdepalvelinyhteyden turvallisuutta ei voi varmistaa. Jos luotat tähän palvelimeen ja yhteyteen, valitse [Luota kohdepalv.] [Päällä].

 • Tämä virhe ilmenee, kun kohdepalvelinyhteyden turvallisuutta ei voida varmistaa yhdistettäessä FTPS:n kautta.

  • Varmista, että varmenne on asetettu oikein.
  • Vaihda [Luota kohdepalv.] -asetukseksi [Päällä], jos haluat luottaa kohdepalvelimiin varmenteen asetuksista riippumatta.

61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy

 • Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?

  • Siirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä yhteydessä kameraan.

Kameran tarkistaminen

 • Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?

  • Tarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID ().

Tukiasemasta tarkistettavat asiat

 • Onko tukiasemaan kytketty virta?

  • Kytke tukiasemaan virta.
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan ().

63: Langattoman LAN-laitteen todentaminen ei onnistu

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salausavain todennusta varten?

  • Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salausavain ().
 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?

  • Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salasana.
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [MAC-osoite]-näytössä ().

64: Langattomaan LAN-laitteeseen ei saada yhteyttä

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?

  • Kamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES ().
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [MAC-osoite]-näytössä ().

65: Langaton LAN-yhteys katkesi

 • Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?

  • Siirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä yhteydessä kameraan.
 • Langaton lähiverkkoyhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi palauttaa.

  • Mahdollisia syitä ovat seuraavat: toinen laite käyttää tukiasemaa ja varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava laite (joka häiritsee IEEE 802.11n/g/b -yhteyttä (2,4 GHz:n kaista)) tai sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön.

66: Väärä langattoman LAN-verkon salasana

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salausavain todennusta varten?

  • Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan ja tukiasemaan on asetettu oikea todennuksen salausavain ().

   Huomaa, että jos salauksen todennustapa on [Avoin järjestelmä], virhe 41 näytetään ().

67: Väärä langattoman LAN-verkon salaustapa

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?

  • Kamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES ().
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [MAC-osoite]-näytössä ().

68: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu. Aloita uudelleen alusta.

 • Painoitko tukiaseman WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painiketta tarvittavan ajan?

  • Pidä WPS-painiketta painettuna tukiaseman käyttöoppaan määrittämällä tavalla.
 • Yritätkö muodostaa yhteyden tukiaseman lähellä?

  • Yritä muodostaa yhteys siten, että laitteet ovat lähellä toisiaan.

69: Langattomia LAN-laitteita löytyi useita. Yhteyttä ei voitu muodostaa. Aloita uudelleen alusta.

 • Jotkin muut tukiasemat muodostavat parhaillaan yhteyttä WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toiminnon painikemääritys (PBC-tila) -tilassa.

  • Odota hetki ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.

91: Muu virhe

 • On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu kuin 11–83.

  • Käännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.

121: Palvelimen tila ei riitä

 • Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.

  • Poista web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan tilan määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.

125: Tarkista verkon asetukset

 • Onko verkkoyhteys muodostettu?

  • Tarkista verkkoyhteyden tila.

126: Yhteyttä palvelimeen ei saatu

 • image.canon-palvelussa on huoltokatkos tai palvelu on tilapäisesti varattu.

  • Yritä käyttää palvelua myöhemmin.

127: On tapahtunut virhe

 • Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin virhekoodin numero 121–126 ilmaisema ongelma.

  • Yritä uudelleen muodostaa Wi-Fi-yhteys image.canon-palveluun.

151: Siirto keskeytetty

 • Automaattinen kuvan siirto keskeytyi jostain syystä.

  • Jatka automaattista kuvien siirtoa asettamalla kameran virtakytkin asentoon Virta pois ja asettamalla se sitten asentoon Virta päällä.

152: Kortti kirjoitussuojattu

 • Onko kortin kirjoitussuojauskytkin asetettu lukittuun asentoon?

  • Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.