JPEG/HEIF-kuvien koon muuttaminen

Voit pienentää JPEG- tai HEIF-kuvan pikselimäärää pienentämällä sen kokoa ja tallentamalla sen uutena kuvana. Koon muuttaminen on käytössä Suuri-, Keskikoko- tai Pieni 1-tilan JPEG- tai HEIF-kuville (muut koot kuin Pieni 2), mukaan lukien RAW+JPEG- ja RAW+HEIF-kuvauksessa otetut kuvat. Pieni 2- ja RAW-kuvien tai videoiden kokoa ei voi muuttaa.

 1. Valitse [Toisto: Muuta kokoa].

 2. Valitse kuva.

  • Valitse Pikavalitsin 1-valitsimella kuva, jonka koko muutetaan.
 3. Valitse haluamasi kuvan koko.

  • Tuo kuvan koot esiin SET-painikkeella.
  • Valitse haluamasi kuvan koko (1).
 4. Tallenna.

  • Tallenna kuva, jonka kokoa on muutettu, valitsemalla [OK].
  • Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston numero ja valitse sitten [OK].
  • Jos haluat muuttaa toisen kuvan kokoa, toista vaiheet 2–4.