Muut valikkotoiminnot

[Kuvaaminen2]

 • Valotuksen korj.

  Valotuksen korjausta voi säätää alueella ±3 yksikköä 1/3 yksikön välein. Lisätietoja valotuksen korjauksesta on kohdassa Manuaalinen valotuksen korjaus.

 • VideoISO-herkkyysasetukset

  • ISO-herkkyys

   [Videon käsisäätöinen valotus]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti. Voit valita asetukseksi myös automaattisen ISO-herkkyyden.

  • ISO-herkkyysalue

   Voit määrittää manuaalisen ISO-herkkyyden asetusalueen (vähimmäis- ja enimmäisarvon). ISO-laajennuksen voi myös määrittää.

  • Autom. enint.

   Voit asettaa enimmäisrajan videotallennuksen automaattiselle ISO-herkkyydelle tilassa [Videot], [Valotusajan esivalinta (videot)] tai [Aukon esivalinta (videot)] tai tilassa [Videon käsisäätöinen valotus] käytettäessä automaattista ISO-herkkyyttä.

  • Automaattinen enintään autom. enint.

   Voit asettaa enimmäisrajan nopeutetun 8K-/4K-/Full HD -videotallennuksen automaattiselle ISO-herkkyydelle tilassa [Videot], [Valotusajan esivalinta (videot)] tai [Aukon esivalinta (videot)] tai tilassa [Videon käsisäätöinen valotus] käytettäessä automaattista ISO-herkkyyttä.

 • HDR PQ -asetukset

  Lisätietoja HDR PQ -asetuksista on kohdassa HDR PQ -asetukset.

 • Auto Lighting Optimizer/Autom. valotuksen optimointi

  Kirkkaus ja kontrasti voidaan korjata automaattisesti. Lisätietoja Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) -asetuksesta on kohdassa Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi).

 • Ensisijainen huippuvalotoisto

  Voit vähentää ylivalotettuja, leikattuja huippuvaloja, kun kuvaat videoita. Lisätietoja ensisijaisesta huippuvalotoistosta on kohdassa Ensisijainen huippuvalotoisto.

 • VideoAv 1/8-aukon lis.

  • Valikkonäyttö

   Voit asettaa aukkoarvot hienommalla asteikolla kuin tallennettaessa videoita RF-objektiivia käyttäen.

   Valitse [Päällä], kun haluat vaihtaa aukon askelen [Aukon esivalinta (videot)]- tai [Videon käsisäätöinen valotus]-tilassa 1/3-askeleesta (tai 1/2-askeleesta) 1/8-askeleeseen.

Muistutus

 • [VideoAv 1/8-aukon lis.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä), kun käytetään EF- tai EF-S-objektiiveja.
 • Kun asetuksena on [Päällä], kohdan [Valinnaiset toiminnot: Valotusaskelten muuttaminen] asetukset ovat pois käytöstä eikä niillä ole vaikutusta.
 • Video Autom. pitkä valotusaika

  Voit valita, kuvaatko videoita, jotka ovat vaaleampia ja joissa on vähemmän kohinaa kuin asetuksella [Pois], pidentämällä valotusaikaa automaattisesti heikossa valaistuksessa.

  Käytettävissä tallennustilassa [Videot] tai [Aukon esivalinta (videot)]. Käytetään, kun videon tallennuskoon kuvataajuus on 59,94 kuvaa/s tai 50,00 kuvaa/s.

  • Pois

   Tämän avulla voit kuvata videoita, joissa liike on pehmeämpää ja luonnollisempaa eikä kohteen tärinä vaikuta niin paljon kuin asetuksella [Päällä]. Huomaa, että heikossa valossa videot voivat olla tummempia kuin asetuksella [Päällä].

  • Päällä

   Tämän avulla voit kuvata vaaleampia videoita kuin asetuksella [Pois] hidastamalla valotusaikaa automaattisesti 1/30 sekuntiin (NTSC) tai 1/25 sekuntiin (PAL) heikossa valossa.

Huomautus

 • On suositeltavaa määrittää asetukseksi [Pois], kun kuvataan liikkuvia kohteita heikossa valossa tai kun saattaa esiintyä jälkikuvia tai juovia.

[Kuvaaminen3]

[Kuvaaminen4]

 • Obj.vääristymien korjaus

  Reunojen valaistus, vääristymä, väriaberraatio ja diffraktio voidaan korjata videoiden tallennuksen aikana. Lisätietoja objektiivin vääristymien korjauksesta on kohdassa Objektiivin vääristymien korjaus.

 • Suuren herkk. kohinanvaim.

  Lisätietoja kohinan poistosta suurella herkkyydellä on kohdassa Kohinan poisto suurella herkkyydellä.

[Kuvaaminen6]

 • Kauko-ohjaus

  Kun asetuksena on [Päällä], voit käynnistää ja pysäyttää videokuvauksen kaukolaukaisimen RC-6 tai langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 avulla (myydään erikseen).

[Kuvaaminen7]

[Kuvaaminen8]

 • Virrankatk. lämpöt.

  Asetuksella [Korkea] voit harventaa tilanteita, joissa kamera sammuu automaattisesti kortin korkean lämpötilan takia.

 • Standby: Low res.

  Määrittämällä asetukseksi [Päällä] voit säästää akkuvirtaa ja hallita kameran lämpötilan nousua valmiustilassa.

  Siten pystyt ehkä tallentamaan videoita pidempään.

Muistutus

 • Valmiusnäytön kuvanlaatu saattaa erota näytön kuvanlaadusta videotallennuksen aikana, mutta se ei vaikuta tallennuslaatuun.
 • Kun aloitat videon tallennuksen, kuvan näyttö saattaa pysyä hetken aikaa nykyisessä ruudussa sen sijaan, että se päivittyisi.
 • Kortit saattavat kuumentua, kun [Kuvaaminen: Virrankatk. lämpöt.] -asetus on [Korkea]. Anna kortin jäähtyä ennen sen poistamista kamerasta.
 • HDMI-näyttö

  Voit määrittää, miten videot näytetään, kun ne tallennetaan HDMI:n kautta ulkoiseen laitteeseen. Videon lähtö itsessään on [Videon tall.koko] -asetuksen mukainen.

  Oletusasetus on [Kuvaus näytöllä+Ulkoinen näyttö].

  • Kuvaus näytöllä+Ulkoinen näyttö

   Ottaa käyttöön videon näytön sekä kameran näytössä että ulkoisessa laitteessa HDMI-lähdön kautta.

   Kameran toiminnot, kuten kuvien toisto tai valikkonäyttö, näytetään toisessa laitteessa HDMI:n kautta, ei kameran näytöllä.

  • Ulkoinen näyttö

   Poistaa kameran näytön käytöstä, kun käytetään HDMI-lähtöä, joten näyttö on tyhjä.

   Kuvaustiedot, AF-pisteet ja muut tiedot näytetään toisessa laitteessa HDMI:n kautta, mutta voit pysäyttää näiden tietojen siirtämisen painamalla INFO-painiketta.

   Tarkista ennen videoiden tallentamista ulkoiseen laitteeseen, että kamera ei lähetä mitään tietoja, niin että kuvaustietoja, AF-pisteitä yms. ei näytetä ulkoisessa näytössä tai muussa laitteessa.

Vianmääritys Pidempi HDMI-lähdön käyttö

Saat HDMI-lähdön toimimaan yli 30 minuuttia valitsemalla [Kuvaus näytöllä+Ulkoinen näyttö] ja määrittämällä [Asetus: Virransäästö] -kohdan [Virrankatkaisu]-asetuksen arvoksi [Pois] (). HDMI-lähtö jatkaa toimintaansa, kun kameran näyttö sammuu [Näyttö pois] -asetuksessa määritetyn ajan loputtua.

Muistutus

 • HDMI-lähtö ilman tietoja estää kortin tilaa, akun varaustasoa tai korkeaa sisäistä lämpötilaa () koskevien varoitusten näyttämisen HDMI:n kautta.
 • Käytettäessä HDMI-lähtöä seuraavan kuvan näyttäminen saattaa kestää jonkin aikaa, jos vaihdat eri tallennuslaatua tai kuvataajuuksia käyttävien videoiden välillä.
 • Vältä kameran käyttämistä, kun tallennat videoita ulkoisiin laitteisiin, koska se saattaa aiheuttaa tietojen näyttämisen HDMI-videolähdössä.
 • Katseluolosuhteista riippuen kameralla kuvatun videokuvan kirkkaus ja väri voivat olla erilaiset kuin ulkoiseen laitteeseen HDMI-videolähdön kautta tallennetun videokuvan.

Huomautus

 • Voit muuttaa näytettäviä tietoja painamalla INFO-painiketta.
 • Aikakoodit voidaan lisätä HDMI-videolähtöön ().
 • Ääni tuodaan myös HDMI:n kautta, paitsi kun [Äänitys]-asetuksena on [Pois].
 • HDMI RAW -lähtö

  Määritä asetukseksi [Päällä] RAW-videolähdölle enintään 8K-tarkkuudella HDMI-liitännästä yhteensopiviin laitteisiin.

  Kun tallennus alkaa, videot tallennetaan myös kortille [Kortti 2] (jos se on kamerassa) MP4-muodossa.

  Voit rajoittaa tallennusta ulkoisiin tallennuslaitteisiin, kun korttia [Kortti 2] ei ole asetettu, määrittämällä [Tallennus ohjaus] -asetukseksi [Päällä] ().

  Seuraavat videon tallennuslaatuvaihtoehdot ovat käytettävissä ().

Videojärjestelmä Videon rajaus*1 Videon koko
HDMI RAW -lähdölle
Kuvataajuus MP4-videon
koko*2
MP4-videon
pakkaus-
menetelmä*2
NTSC Pois 8192×4320 29,97 kuvaa/s
24,00 kuvaa/s
23,98 kuvaa/s
4096×2160 IPB (normaali)
IPB (kevyt)
Päällä 5088×2680 59,94 kuvaa/s
29,97 kuvaa/s
24,00 kuvaa/s
23,98 kuvaa/s
PAL Pois 8192×4320 25,00 kuvaa/s
24,00 kuvaa/s
Päällä 5088×2680 50,00 kuvaa/s
25,00 kuvaa/s
24,00 kuvaa/s

1: Tallennus vastaa tallennusta EF-S-objektiiveilla.

2: MP4-muodossa kortille Kortti 2 tallennetut videot.

Huomio

 • Videot näkyvät oikein vain, jos yhdistetty laite on yhteensopiva kameran HDMI RAW -lähdön kanssa.
 • [HDMI RAW -lähtö] ei ole käytettävissä [Älykäs automaattikuvaus (videot)]-tilassa.
 • HDMI RAW -lähdön gammakäyräksi on asetettu Canon Log 3 eikä sitä voi muuttaa.
 • Ulkoisissa tallennuslaitteissa näytetty kuva noudattaa kyseisen laitteen asetuksia ja on erilainen kuin kameran näytössä.
 • Kortille Kortti 2 tallennetut videot noudattavat kamerassa määritettyjä kuva-asetuksia.
 • Seuraaviin ominaisuuksiin liittyy joitakin rajoituksia, kun kamera on asetettu HDMI RAW -lähtöön.
  • VideoISO-herkkyysasetukset
  • Asetus: Tallenn.+kortin/kansion val.
 • Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä, kun kamera on asetettu HDMI RAW -lähtöön.
  • Suuren kuvataajuuden videot
  • HDR-kuvaus HDR PQ
  • Auto Lighting Optimizer/Autom. valotuksen optimointi
  • Ensisijainen huippuvalotoisto
  • Kuva-asetukset
  • Selkeys
  • HDR-videotallennusHDR-videokuvaus
  • Nopeutettu video
  • Video Digit. IS
  • HDMI-näyttö
  • HDMI-tarkkuus
  • Suurennetun kuvan näyttö
 • Videon enimmäistallennusaika, kun korttia [Kortti 2] ei ole asetettu, on 29 minuuttia 59 sekuntia.

Huomautus

 • Aikakoodin voi sisällyttää lähtöön laitteisiin, jotka ovat yhteensopivia RAW-videoiden kanssa, määrittämällä [Aikakoodi]-asetukseksi kohdassa [Kuvaaminen: Aikakoodi] [HDMI]-asetukseksi [Päällä]. Kun [Tallennus ohjaus] -asetus on [Päällä], voit myös ohjata videotallennuksen aloittamista ja lopetusta yhteensopivilla ulkoisilla laitteilla aloittamalla ja lopettamalla videotallennuksen kameralla ().