Näytön suorituskyky

Voit valita suorituskyvyn parametrin, joka on etusijalla kuvattaessa stillkuvia näytön avulla.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Näytön suoritusk.].

 2. Valitse vaihtoehto.

  Kun asetus on [Sulava]

  • Lisäämällä valintamerkin painamalla INFO-painiketta voit ottaa heikosti valaistut paikat mukaan tilanteisiin, joissa pienemmät näytön kuvataajuudet estetään.

Huomio

 • Kuvaaminen heikossa valaistuksessa, kun [Estä alh. kuvataajuus] on määritettynä kuvausnäytölle, saattaa vaikuttaa toimintaan seuraavasti.

  • Akun tyhjeneminen nopeutuu
  • Kuvia voi ottaa vähemmän.
  • Kuvien näyttökirkkaus pienenee
  • Automaattitarkennus vaikeutuu
  • Mittaustarkkuus heikkenee
  • Välkynnän tunnistuksen tarkkuus heikkenee
  • Kohteen havaitsemistarkkuus heikkenee