Nopea näyttö

Nopea näyttö vaihtaa kunkin kuvan ja elävän kuvan välillä. Se on käytettävissä kuvattaessa, kun kuvaustavaksi on valittu [Nopea jatkuva kuvaus]. Näyttö reagoi nopeammin, joten nopeasti liikkuvia kohteita on helpompi seurata.

  1. Valitse [Kuvaaminen: Nopea jatkuva kuvausNopea näyttö].

  2. Valitse vaihtoehto.

    • Valitse [Päällä], kun haluat käyttää näyttöä, joka vaihtaa kunkin kuvan ja elävän kuvan välillä.

Muistutus

  • Kuvat saattavat väristä tai välkkyä nopeassa näytössä. Tätä tapahtuu useammin lyhyillä valotusajoilla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuvaustuloksiin.
  • Nopeaa näyttöä ei käytetä, kun valotusaika on pidempi kuin 1/30 s, aukkoarvo on suurempi kuin f/11, olosuhteet hankaloittavat automaattitarkennusta tai käytössä on salamakuvaus tai ISO-laajennus. Se voi myös pysähtyä kuvauksen aikana.

Huomautus

  • Nopeaa näyttöä käytetään aina, kun [Kuvaaminen: Suljintila] -asetus on [Elektroninen].