Image Stabilizer (Kuvanvakain)

Kameran kuvanvakain vähentää kameran tärähtelyä stillkuvien kuvauksessa. Määritä [Vakaustoiminto]-asetukseksi [Päällä] seuraavasti, kun objektiivissa ei ole kuvanvakainta. Huomaa, että [Vakaustoiminto] ei näy, kun kameran objektiivissa on kuvanvakain. Siinä tapauksessa objektiivin Image Stabilizer (Kuvanvakain) -kytkimen asettaminen asentoon ON yhdistää objektiivin ja kameran kuvanvakaimen.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Vakaustoiminto (kuvanvakain)].

 2. Valitse [Vakaustoiminto].

  • Valitse [Päällä].
 3. Valitse [Stillkuvan IS].

  • [Aina]: Vakauttaa kuvaa jatkuvasti.
  • [Vain otos]: Kuvanvakautus on käytössä vain kuvaushetkellä.

Muistutus

 • [Kuvaaminen: Vakaustoiminto (kuvanvakain)] -toiminto ei näy kuvaustilassa [Joustava AE-esivalinta], [Ohjelmoitu AE], [Valotusajan esivalinta], [Aukon esivalinta], [Käsisäätöinen valotus] tai [Aikavalotus], kun kameraan on kiinnitetty vakaustoiminnolla varustettu objektiivi.
 • Joissakin tapauksissa tämä ei vakauta tiettyjä objektiiveja riittävästi.
 • Kameran kuvanvakautus ei ole käytössä, kun jokin digitaalinen elokuvaobjektiivi on kiinnitetty.

Huomautus

Polttoväli

Määritettyyn objektiviin polttoväliin perustuva kuvanvakaus on mahdollinen, kun polttoväli määritetään niille objektiiveille, jotka eivät tue objektiivin tiedonsiirtoa.

 1. Valitse [Polttoväli].

 2. Aseta polttoväli.

  • Valitse polttovälin numero kääntämällä Pikavalitsin 1-kiekkoa.
  • Paina SET-painiketta, jotta [Säätö] tulee näkyviin.
  • Aseta haluamasi numero ja paina sitten SET. (Palautuu tilaan [Valitse].)
 3. Valitse [OK].

Muistutus

 • Määritä [Valinnaiset toiminnot: Ota kuva ilman objektiivia] -asetukseksi [Päällä]. [Pois] estää kuvanvakautuksen.
 • [Polttoväli] ei näy, kun kameraan kiinnitetty objektiivi tukee objektiivin tiedonsiirtoa.

Huomautus

 • Polttovälin arvoksi voi valita 1–1000 mm (1 mm:n välein).