Pitkän valotuksen kohinanpoisto

Pitkiä valotusaikoja, joissa suljinaika on yksi sekunti tai enemmän, käytettäessä esiintyvää kohinaa voidaan vähentää.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Pitkän valot. kohinanpoisto].

 2. Valitse vähennyksen vaihtoehto.

  • Auto

   Kun kuvan valotusaika on 1 sekunti tai enemmän, kohinanpoisto otetaan käyttöön automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta johtuvaa kohinaa. Tämä asetus tehoaa useimmissa tapauksissa.

  • Päällä

   Kohinanpoisto tehdään aina, kun valotusaika on 1 sekunti tai enemmän. [Päällä]-asetus saattaa vähentää kohinaa, jota [Auto]-asetus ei tunnista.

Muistutus

 • Kun [Auto] tai [Päällä] on asetettu, kohinanpoisto kuvan ottamisen jälkeen saattaa kestää yhtä kauan kuin kuvan valotus.
 • Kuvat voivat näyttää rakeisemmilta [Päällä]-asetuksella kuin [Pois]- tai [Auto]-asetuksella.
 • Kohinanpoiston aikana näytetään [BUSY] ja kuvausnäyttö tulee näkyviin vasta prosessin valmistuttua, joilloin voit taas kuvata.