A+: Täysin automaattiset tekniikat (Älykäs automaattikuvaus)

Kuvan sommitteleminen uudelleen

Sijoita kohde vasemmalle tai oikealle kuvauskohteen mukaan siten, että saat kuvaan tasapainoisen taustan ja paremman perspektiivin.

Kun kohdistat liikkumattomaan kohteeseen ja painat laukaisimen puoliväliin, tarkennus lukittuu kyseiseen kohteeseen. Sommittele kuva uudelleen pitäen laukaisinta painettuna puoliväliin ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan. Tästä käytetään nimitystä ”tarkennuksen lukitus”.

Liikkuvien kohteiden kuvaaminen

Kun painat laukaisimen puoliväliin ja näkyviin tulee sininen AF-piste, kamera havaitsee kohteen liikkeen ja tarkentaa käyttäen jatkuvaa tarkennusta. Pidä kohde näytössä ja pidä laukaisin painettuna puoliväliin. Paina sitten laukaisin kokonaan pohjaan haluamallasi hetkellä.

Tilannekuvakkeet

Kamera tunnistaa aiheen tyypin ja määrittää asetukset automaattisesti sen mukaisesti. Havaittu aiheen tyyppi näytön vasemmassa yläkulmassa. Lisätietoja kuvakkeista on kohdassa Tilannekuvakkeet.