Täysautomaattinen salamakuvaus

Täysin automaattinen E-TTL II ja E-TTL-salamakuvaus on käytettävissä, kun kameran asetukseksi on valittu Ohjelmoitu AE (ohjelmoitu AE) tai täysautomaattikuvaustila.

 1. Paina TILA-painiketta Nuolipainikkeet-nuolipainikkeissa.

 2. Valitse ETTL.

  • Valitse ETTL kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa ja paina sitten Valitse/aseta.

 3. Tarkenna kohde.

  • Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
  • Valotusaika ja aukkoarvo näkyvät etsimessä.
  • Vahvista, että etsimessä näkyy Salaman latautuminen valmis.
 4. Ota valokuva.

  Tämä on esimerkki näytöstä, kun kamera on Ohjelmoitu AE (ohjelmoitu AE) ‑tilassa.

  • Vahvista, että kohde on salaman käyttöetäisyydellä (1).
  • Kun laukaisinta painetaan kokonaan, salama välähtää ja kamera ottaa kuvan.

Huomautus

 • Jos kuvassa oleva kohde näyttää tummalta (alivalottuneelta), yritä lähestyä kohdetta, ennen kuin otat kuvan uudelleen. Voit myös kokeilla suuremman ISO-herkkyyden määrittämistä.
 • Täysin automaattisia tiloja ovat Älykäs automaattikuvaus, Täysautomaattinen tila ja Luova automatiikka.
 • LCD-paneelissa näkyy ETTL myös silloin, kun Speedliteä käytetään E-TTL II:ta tukevan kameran kanssa.
 • Sammuta kamera ja Speedlite kuvauksen jälkeen, irrota Speedlite kamerasta ja kiinnitä luistin suojus ennen säilytystä.