Speedlite-asetusten nollaaminen

Voit palauttaa Speedlite-salaman kuvaustoimintojen ja langattoman kuvauksen asetusten oletusarvot.

  1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

  2. Valitse Aset.nollaa.

    • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse Aset.nollaa ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  3. Nollaa asetukset.

    • Valitse OK painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
    • Speedlite-asetukset nollataan ja normaali kuvaustila ja ETTL-salamatoiminto asetetaan.

Huomautus

  • Vaikka asetukset nollataan, langattoman kuvauksen siirtokanava ja radiotunnus sekä valinnaisten (C.Fn) ja omien (P.Fn) toimintojen asetukset säilyvät.