Jatkuva kuvaus etusijalla -tila

Joissakin kameramalleissa salamakuvauksen voi tehdä [CSP]-tilassa (jatkuva kuvaus etusijalla -tila). Jatkuva kuvaus etusijalla -tilassa välähdystehoa pienennetään automaattisesti yhdellä askeleella verrattuna tavalliseen salamakuvaukseen, ja ISO-herkkyyttä nostetaan sen sijaan yksi askel. Tämä toimii tehokkaasti otettaessa jatkuvan kuvauksen kuvia tai kun halutaan säästää salaman akkuvirtaa. Tietoja toiminnosta on automaattista ulkoisen salaman mittausta tukevan kameran käyttöoppaassa.

  1. Valitse ohjaimella TILA.

  2. Määritä salamatoiminto.

    • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse CSP ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.

Huomautus

  • Jos aukkoarvo on suuri tai kohde on kaukana, jatkuvat välähdykset on vaikea saavuttaa ja vähentää akun kulutusta ja niin edelleen.
  • Kameroissa, jotka eivät tue jatkuva kuvaus etusijalla -tilaa, salamatoiminnoksi asetetaan kuvattaessa ETTL.