2. verhon täsmäys

Jos kuvaat käyttämällä pitkää valotusaikaa ja 2. verhon täsmäystä, liikkuvan kohteen valonlähteiden, kuten auton valojen, juovat tallentuvat kuvaan luonnollisesti. Salama välähtää juuri ennen valotuksen valmistumista (suljin sulkeutuu).

  1. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

  2. Valitse vaihtoehto kohdassa (1).

    • Valitse vaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  3. Valitse 2. verhon täsmäys.

    • Valitse 2. verhon täsmäys painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.

Huomautus

  • 2. verhon täsmäys toimii hyvin, kun kameran kuvaustilana on Aikavalotus (aikavalotus).
  • Kun salamatoiminnoksi on määritetty ETTL, salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama on esisalama, jolla arvioidaan välähdysteho. Se ei ole toimintahäiriö.
  • Voit palata normaaliin salamaan valitsemalla 1. verhon täsmäys (ensimmäisen verhon täsmäys) vaiheessa 3 (1. verhon täsmäys ei näy näytöllä määrityksen jälkeen).