علامت های تجاری و مجوزها

علامت های تجاری

  • Microsoft و Windows علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده Microsoft Corporation در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها است.
  • App Store و macOS علامت های تجاری Apple Inc.‎ ثبت شده در ایالات متحده و سایر کشورها هستند.
  • Google Play و Android علامت های تجاری Google LLC هستند.
  • IOS یک علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده Cisco در ایالات متحده و سایر کشورها است و تحت مجوز استفاده می شود.
  • QR Code علامت تجاری Denso Wave Inc.‎ است.
  • علامت کلمه و لوگوی Bluetooth®‎ علائم تجاری ثبت شده تحت مالکیت Bluetooth SIG, Inc.‎ هستند و هر گونه استفاده از این علائم توسط Canon Inc.‎ تحت مجوز است. سایر علائم تجاری و نام های تجاری تحت مالکیت دارندگان مربوطه خود قرار دارند.
  • سایر علامت های تجاری متعلق به صاحبان مربوطه است.

About MPEG-4 Licensing

  • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
  • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

در صورت نیاز راهنما به انگلیسی نشان داده می شود.

لوازم جانبی

استفاده از لوازم جانبی اصلی Canon توصیه می شود

این محصول به گونه ای طراحی شده است که هنگام استفاده با لوازم جانبی اصلی Canon، کارکرد بهینه به دست آید. از این رو، استفاده از این محصول با لوازم جانبی اصلی شدیداً توصیه می شود.

Canon در قبال هرگونه آسیب وارده به این محصول و/یا سوانحی نظیر نقص عملکرد، آتش سوزی، و سایر موارد، که به دلیل استفاده از لوازم جانبی غیراصلی Canon ایجاد شوند، مسئولیتی نخواهد داشت. لطفاً توجه داشته باشید که تعمیرهای نقص عملکرد ایجاد شده به دلیل استفاده از لوازم جانبی غیراصلی، توسط ضمانت نامه تعمیرات پوشش داده نمی شوند، هرچند شما می توانید با پرداخت هزینه های مربوطه درخواست چنین تعمیراتی را داشته باشید.