کدهای خطا

  • (۱) شماره خطا
  • (۲) دلایل و اقدامات متقابل

اگر دوربین مشکلی داشته باشد، یک پیام خطا نشان داده می شود. از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

در صورت ادامه مشکل، کد خطا را یادداشت کنید (Errxx) و درخواست خدمات دهید.