ذخیره نیرو

شما می توانید زمان بندی که دوربین و نمایاب به صورت خودکار خاموش می شوند ([خاموش خ.غیرفعال] و [نمایاب خاموش]) را تنظیم کنید.

  1. [راه اندازی: ذخیره نیرو] را انتخاب کنید.

  2. یک مورد را انتخاب کنید.

توجه

  • جهت صرفه جویی در مصرف نیروی باتری، به صورت عادی باید [خاموش خ.غیرفعال] را روی ۱۵ ثانیه تنظیم کنید.
  • زدن هر دکمه ای پیش از آن که تایمر [نمایاب خاموش] از کار بیفتد، تایمر را بازنشانی می کند.
  • تنظیمات ذخیره نیرو حین تصویربرداری، پخش فیلم، یا اتصالات بدون سیم، اعمال نمی شوند.