پاک کردن تصاویر

می توان تصاویر غیر ضروری را به صورت انفرادی یا همگی با هم پاک کرد.

احتیاط

 • وقتی یک تصویر پاک شود، دیگر نمی توان آن را بازیابی کرد. پیش از پاک کردن تصویر اطمینان حاصل کنید که دیگر به آن نیازی ندارید.

انتخاب ([بررسی]) برای پاک کردن چندین تصویر با یکدیگر

با اضافه کردن علامت های بررسی به تصاویر جهت پاک کردن، می توانید تمام آن تصاویر را به صورت یکجا پاک کنید.

 1. گزینه [پخش: حذف تصاویر] را انتخاب کنید.

 2. گزینه [انتخاب و حذف تصاویر] را انتخاب کنید.

 3. یک تصویر را انتخاب کنید.

  • برای انتخاب یک عکس جهت پاک کردن، دکمه شاتر یا فیلمبرداری را فشار دهید، سپس تنظیم را بفشارید.
  • برای انتخاب یک تصویر دیگر جهت پاک کردن، مرحله ۳ را تکرار کنید.
 4. تصاویر را پاک کنید.

  • دکمه منو را فشار دهید، سپس [تأیید] را فشار دهید.

پاک کردن تمام تصاویر موجود روی یک کارت

شما می توانید تمام تصاویر موجود روی یک کارت را به صورت یکجا حذف کنید.