پخش فیلم

 1. به حالت پخش بروید.

  • [پخش: پخش] را انتخاب کنید.
 2. یک فیلم را انتخاب کنید.

  • برای انتخاب پخش یک فیلم، دکمه شاتر یا فیلمبرداری را فشار دهید.
  • تصاویر دارای دکمه تنظیمفایل های فیلم نمایش داده شده در بالا و سمت چپ، فیلم هستند.
 3. تنظیم را فشار دهید.

 4. تنظیم را برای پخش فیلم فشار دهید.

  • فیلم شروع به پخش شدن خواهد کرد.
  • شما می توانید با فشردن دکمه تنظیم پخش را مکث کنید و پنل پخش فیلم را نمایش دهید. برای از سرگیری پخش، مجدداً آن دکمه را فشار دهید.

پنل پخش فیلم

مورد عملیات های پخش
پخش پخش هر بار فشردن تنظیم بین پخش و مکث پخش تغییر خواهد کرد.
پرش به عقب پرش به عقب هر بار که تنظیم را فشار دهید حدوداً ۴ ثانیه به عقب پرش می کند.
فریم قبلی فریم قبلی هر بار که دکمه تنظیم را فشار دهید فریم قبلی را نشان می دهد. نگه داشتن تنظیم فیلم را به عقب باز می گرداند.
فریم بعدی فریم بعدی هر بار که تنظیم را فشار دهید فیلم را به صورت فریم به فریم پخش می کند. نگه داشتن تنظیم فیلم را با حرکت سریع به جلو می برد.
پرش به جلو پرش به جلو هر بار که تنظیم را فشار دهید حدوداً ۴ ثانیه به جلو پرش می کند.
موقعیت مشخص شده موقعیت پخش
دقیقه' ثانیه" زمان پخش، به صورت دقیقه (برچسب گذاری شده با ') همراه با ثانیه (")
منوبازگشت دکمه منو را برای بازگشت به پخش تصویر فشار دهید.

احتیاط

 • در صورتی که سرعت خواندن کارت بیش از حد پایین باشد یا فایل های فیلم دارای فریم های خراب باشند، ممکن است پخش فیلم متوقف شود.
 • دمای داخلی بالا در دوربین می تواند جلوی پخش فیلم را بگیرد. همچنین اگر دوربین حین پخش بیش از حد داغ شود، ممکن است پخش فیلم متوقف گردد.
 • هنگام پخش فیلم ها با این دوربین صدا قابل شنیدن نیست. برای مشاهده فیلم ها همراه با پخش صدا، از یک دستگاه پخش فیلم استفاده کنید.