AF متوالی

این عملکرد معمولاً سوژه ها را در فوکوس نگه می دارد.

  1. گزینه [تصویربرداری: AF متوالی] را انتخاب کنید.

  2. گزینه [فعال] را انتخاب کنید.

احتیاط

  • زمانی که روی [فعال] تنظیم شده باشد باتری بیشتری مصرف می شود، زیرا لنز به صورت مداوم حرکت می کند.