انتخاب روش فوکوس خودکار

شما می توانید شیوه فوکوس خودکار را جهت هماهنگی با سوژه و صحنه تصویربرداری خود تغییر دهید.

 1. [تصویربرداری: روش AF] را انتخاب کنید.

 2. روش فوکوس خودکار را انتخاب کنید.

چهره (چهره)+ردیابی: چهره+ردیابی

دوربین چهره های مردم را شناسایی و روی آن ها فوکوس می کند.

زمانی که هیچ صورتی شناسایی نگردد، مناطق فوکوس براساس شرایط مختلف تعیین می شوند.

احتیاط

 • ممکن است شیء ای بجز چهره انسان به عنوان صورت شناسایی شود.
 • اگر چهره درون عکس بسیار کوچک یا بزرگ، بسیار روشن یا تاریک، یا بخشی از آن مخفی باشد، قابلیت شناسایی چهره کار نخواهد کرد.
 • فوکوس خودکار ممکن است سوژه ها یا چهره های مردم در لبه های تصویر را شناسایی نکند. تصویر را دوباره ترکیب بندی کنید و سوژه را در وسط قرار دهید، یا آن که سوژه را به مرکز تصویر بیاورید.

1 نقطه AF: AF تک نقطه

دوربین روی یک نقطه تکی AF در وسط صفحه تمرکز می کند.

نکات تصویربرداری فوکوس خودکار

 • حتی زمانی که فوکوس کرده باشید، فشردن دکمه شاتر به صورت نیمه، بار دیگر فوکوس خواهد کرد.
 • ممکن است طی فوکوس خودکار روشنایی تصویر تغییر کند.
 • بسته به سوژه و شرایط تصویربرداری، ممکن است فوکوس کردن مدتی طول بکشد.
 • اگر منبع نور هنگام عکسبرداری شما تغییر کند، ممکن است صفحه لرزش داشته باشد، و فوکوس کردن دشوار شود. در چنین موردی، دوربین را مجدداً راه اندازی کنید و زیر منبع نور مورد استفاده خود، تصویربرداری با فوکوس خودکار را از سر بگیرید.
 • برای سوژه های جانبی که کمی از فوکوس خارج هستند، سعی کنید با قرار دادن سوژه در مرکز دوباره فوکوس کنید، و سپس تصویر را مجدداً ترکیب بندی نمایید و عکس را بگیرید.

شرایط تصویربرداری که فوکوس کردن را دشوار می کنند

 • سوژه های دارای کنتراست پایین، مانند آسمان یا سطوح صاف با رنگ های یکپارچه، یا دیگر موارد که نقاط برجسته یا جزئیات سایه ها بریده شده اند.
 • سوژه های موجود در شرایط کم نور.
 • طرح های راه راه و دیگر الگوها که کنتراست فقط در جهت افقی است.
 • سوژه ها با الگوهای تکراری (مثلاً: پنجره های آسمان خراش، صفحه کلید رایانه، و سایر موارد).
 • خطوط باریک و خطوط بیرونی سوژه.
 • زیر منابع نور با روشنایی، رنگ ها، یا الگوهایی که به صورت مداوم تغییر می کنند.
 • صحنه های شب یا نقاط نور.
 • در زیر نور فلورسنت یا LED تصویر سوسو می زند.
 • سوژه های بسیار کوچک.
 • سوژه های واقع در لبه صفحه.
 • نور پس زمینه قوی یا سوژه های بازتابنده (مثلاً: ماشین دارای سطوح بسیار بازتابنده، و سایر موارد).
 • سوژه های نزدیک و دور پوشیده شده توسط یک نقطه AF (مثلاً: حیوان درون قفس، و سایر موارد).
 • سوژه های که درون نقطه AF جابجا می شوند و به دلیل لرزش دوربین یا تاری سوژه، ثابت نمی ایستند.
 • انجام فوکوس خودکار زمانی که سوژه بسیار دور و بیرون از فوکوس است.
 • حین فوکوس خودکار، نویز (نقاط نور، ادغام، و سایر موارد) روی صفحه نمایان می شود.