Εμπορικά σήματα

  • Τα Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
  • Τα App Store και macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
  • Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.