Κατάργηση εγκατάστασης EU

Windows

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο [EOS Utility] στη γραμμή εργασιών εργασίας και επιλέξτε [Quit/Τερματισμός].
 • Πριν καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού, κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές.
 • Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού, συνδεθείτε με έναν λογαριασμό διαχειριστή.
 • Ακολουθήστε την τυπική μέθοδο κατάργησης της εγκατάστασης για το λειτουργικό σας σύστημα.
  Καταργήστε την εγκατάσταση των παρακάτω εφαρμογών.
  • Canon Utilities EOS Network Setting Tool
  • Canon Utilities EOS Lens Registration Tool
  • Canon Utilities EOS Utility 3
  • Canon Utilities EOS Web Service Registration Tool
 • Για να αποφύγετε προβλήματα με τον υπολογιστή, φροντίστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την κατάργηση της εγκατάστασης. Η προσπάθεια επανεγκατάστασης του λογισμικού πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα.

macOS

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο [EOS Utility] στη γραμμή μενού και επιλέξτε [Quit/Τερματισμός].
 • Πριν καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού, κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές.
 • Συνδεθείτε στον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση.
 • Σύρετε τον φάκελο και το λογισμικό στα Απορρίμματα, για να τα αφαιρέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Empty Trash/Άδειασμα απορριμμάτων] στο μενού [Finder] για να αδειάσετε τα απορρίμματα. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό αν δεν επιλέξετε Empty Trash (Άδειασμα απορριμμάτων).
 1. Ανοίξτε τον φάκελο [Canon Utilities].

 2. Σύρετε τους παρακάτω φακέλους και τα αρχεία εφαρμογής στα Απορρίμματα.

  • [EOS Utility]
  • EOS Lens Registration Tool
  • EOS Web Service Registration Tool
  • EOS Network Setting Tool
 3. Επιλέξτε [Empty Trash/Άδειασμα απορριμμάτων] από το μενού της εφαρμογής [Finder].

 4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Προσοχή

 • Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων που διαγράφηκαν με χρήση της επιλογής [Empty Trash/Άδειασμα απορριμμάτων].