Ρυθμίσεις Υπηρεσιών Web

EOS 5D Mark IV6D Mark II6D80D77D760D800D200D750D2000D1300D

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EU για να αποθηκεύσετε υπηρεσίες Web στη μηχανή.

Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες Web, δημιουργήστε πρώτα λογαριασμούς για αυτές τις υπηρεσίες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους ιστοτόπους κάθε υπηρεσίας Web.

Προσοχή

  • Η χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτεί την εγκατάσταση του EOS Web Service Registration Tool.
  • Η χρήση των υπηρεσιών Web απαιτεί σύμβαση με έναν πάροχο, εγκατάσταση ενός προγράμματος περιήγησης και μια υφιστάμενη σύνδεση δικτύου.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που απαιτούνται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες Web, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής.
  • Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις σύνδεσης ή σημείου πρόσβασης.
  1. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στο [Camera settings/Ρυθμίσεις μηχανής].

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Web Service Settings/Ρυθμίσεις υπηρεσιών Web].

    • Διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στην οθόνη που εμφανίζεται.