Αποθήκευση μουσικής υπόκρουσης

EOS RP6D Mark II6D90D80D77D760D850D800D250D200D750D2000D1300DM6 Mark IIM200M50 Mark II

Τα αρχεία μουσικής σε μορφή WAV μπορούν να αποθηκευτούν σε κάρτα μνήμης της μηχανής ως μουσική υπόκρουση. Μπορείτε να αναπαραγάγετε αυτήν τη μουσική για να συνοδεύσετε άλμπουμ στιγμιότυπων βίντεο, ταινίες ή παρουσιάσεις διαφανειών που αναπαράγονται στη μηχανή σας.

Τα αρχεία μουσικής σε αυτήν τη μορφή μπορούν να αποθηκευτούν.

Μορφή αρχείου

Αρχεία PCM WAVE με ήχο Linear

(.WAV, .WAVE)

Μέγιστη διάρκεια 29:59 ανά αρχείο
Μέγιστη ποσότητα 20 αρχεία
Κανάλια 2 κανάλια

Προσοχή

 • Η μουσική που αντιγράφεται με αυτήν τη λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδεια του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, όπως όταν πρόκειται για προσωπική χρήση.
 • Δεν διατίθεται στην κατάσταση εγγραφής ταινίας.

Προσθήκη αρχείων μουσικής

 1. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στο [Camera settings/Ρυθμίσεις μηχανής].

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Register Background Music/Αποθήκευση μουσικής υπόκρουσης].

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add/Προσθήκη].

  • Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Open/Άνοιγμα]. Δεν μπορείτε να προσθέσετε πολλά αρχεία μουσικής ταυτόχρονα.
  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το EOS Sample Music στον υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο [EOS Sample Music] για να προσθέσετε τα αρχεία μουσικής στο στοιχείο [List of background music to register/Λίστα μουσικής υπόκρουσης για αποθήκευση]. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχεία μουσικής, σύροντας αρχεία στον υπολογιστή σας στο στοιχείο [List of background music to register/Λίστα μουσικής υπόκρουσης για αποθήκευση].
  • Για να αλλάξετε τη σειρά αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής από το στοιχείο [List of background music to register/Λίστα μουσικής υπόκρουσης για αποθήκευση], κάντε κλικ στο [Μετακινηθείτε προς τα επάνω στη λίστα μουσικής υπόκρουσης] ή το [Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα μουσικής υπόκρουσης]. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά, σύροντας αρχεία μουσικής.
  • Για να αφαιρέσετε αρχεία μουσικής, επιλέξτε ένα αρχείο στο στοιχείο [List of background music to register/Λίστα μουσικής υπόκρουσης για αποθήκευση], στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Remove/Αφαίρεση].
  • Για να μετονομάσετε αρχεία μουσικής, επιλέξτε ένα αρχείο στο στοιχείο [List of background music to register/Λίστα μουσικής υπόκρουσης για αποθήκευση] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Edit Track Name/Επεξεργασία ονόματος κομματιού]. Στο παράθυρο διαλόγου [Edit Track Name/Επεξεργασία ονόματος κομματιού], εισαγάγετε ένα όνομα κομματιού που αποτελείται από έως 25 γράμματα, αριθμούς ή σύμβολα ενός byte. Κάντε κλικ στο [OK] όταν τελειώσετε. Μπορείτε επίσης να αποκτήστε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου [Edit Track Name/Επεξεργασία ονόματος κομματιού], κάνοντας διπλό κλικ σε ένα αρχείο μουσικής.
  • Για να αναπαράγετε αρχεία μουσικής, επιλέξτε ένα αρχείο στο στοιχείο [List of background music to register/Λίστα μουσικής υπόκρουσης για αποθήκευση] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Play/Αναπαραγωγή].
 4. Αποθήκευση σε μηχανή

  • Κάντε κλικ στην επιλογή [Register/Αποθήκευση] για να αποθηκεύσετε τα αρχεία μουσικής στην κάρτα της μηχανής.
  • Τα αρχεία μουσικής που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην κάρτα αντικαθίστανται.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή [Close/Κλείσιμο] όταν τελειώσετε.