Λήψη από τη μηχανή

Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια τη μηχανή για λήψη, ακόμα και όταν το EU έχει ρυθμιστεί για λήψη από απόσταση. Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποθηκεύονται στον υπολογιστή.

  1. Εμφανίστε το παράθυρο λήψης ().

  2. Τραβήξτε λήψη πατώντας το κουμπί κλείστρου της μηχανής.

    • Το DPP ξεκινά αυτόματα και εμφανίζει τις εικόνες που καταγράφηκαν.