Κατάσταση HDR

EOS 5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50R/RaRP6D Mark II6D7D Mark II90D80DM6 Mark II

Μπορείτε να αποτυπώσετε εικόνες με μεγάλο δυναμικό εύρος, που διατηρεί τις λεπτομέρειες στους φωτεινούς και σκούρους τόνους, καθώς και HDR εικόνες που μοιάζουν με πίνακες ζωγραφικής.

Το HDR είναι ακρωνύμιο του όρου High Dynamic Range (Υψηλό δυναμικό εύρος).

  • Οι διαμορφώσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προφυλάξεις και τις διαθέσιμες λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης μηχανής.
  1. Κάντε κλικ στο [Κατάσταση λήψης από απόσταση 2] στο παράθυρο λήψης.

  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο [HDR Mode/Κατάσταση HDR].

  3. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [OK].

  4. Τραβήξτε μια φωτογραφία.