Λειτουργία εγγραφής, επιλογή κάρτας

EOS-1D X Mark III (έκδοση firmware 1.6.0 ή νεότερη)R5 (έκδοση firmware 1.5.0 ή νεότερη)R5 CR6 (έκδοση firmware 1.5.0 ή νεότερη)

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία εγγραφής και την κάρτα για χρήση για εγγραφή και αναπαραγωγή.

 • Η εμφάνιση της οθόνης και οι διαμορφώσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προφυλάξεις και τις διαθέσιμες λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης μηχανής.
 1. Κάντε κλικ στο [Διαμόρφωση] στο παράθυρο λήψης.

 2. Κάντε κλικ στο [Rec function/card selection/Λειτ. εγγραφής/επιλογή κάρτας].

 3. Επιλέξτε και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

  • Τα στοιχεία 1–5 αντιστοιχούν στις ακόλουθες ρυθμίσεις στο [Διαμόρφωση: Record func+card/folder sel./Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου] για τη συνδεδεμένη μηχανή.

   1. [Στατικές εικόνες/Ταινία separate/Στατικές εικόνες/Ταινία χωριστά]
   2. [Στατικές εικόνες Rec options/Στατικές εικόνες Επιλογές εγγραφής]
   3. [Στατικές εικόνες Record/play/Στατικές εικόνες Εγγρ/Προβολή]
   4. [Ταινία Rec options/Ταινία Επιλογές εγγραφής]
   5. [Ταινία Record/play/Ταινία Εγγρ/Προβολή]