Έξοδος από το EU

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή [Quit/Τερματισμός].

 2. Απενεργοποιήστε τη μηχανή.

  • Αποσυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας από τη μηχανή και τον υπολογιστή, εάν είναι συνδεδεμένα με καλώδιο.

Προσοχή

 • Κρατάτε πάντα το καλώδιο επικοινωνίας από το βύσμα κατά την αποσύνδεσή του.

 • Πρόγραμμα έρευνας EOS Utility

  Η Canon ζητά τη συμμετοχή σας σε αυτό το πρόγραμμα έρευνας, το οποίο υποβάλλει δεδομένα χρήσης για τα προϊόντα Canon στην Canon (ή στην Κίνα, στην εγκεκριμένη ερευνητική εταιρεία) μέσω Internet.

  Η Canon χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη καλύτερων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

  Ακόμα και αν συμφωνείτε, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση υποβολής έρευνας ανά πάσα στιγμή στην καρτέλα [Survey/Έρευνα] στις προτιμήσεις ().