Δέκτες GPS

Οι παρακάτω δέκτες GPS είναι συμβατοί με αυτήν τη μηχανή (Μάιος 2022).

Όνομα προϊόντος EOS R3 EOS R7 EOS R10
Δέκτης GPS GP-E2 Μη συμβατό Συμβατό*1,2,3 Συμβατό*1,2,3

1: Για σύνδεση στη μηχανή, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών AD-E1.

2: Οι εικόνες δεν γίνεται να φέρουν ετικέτες με την κατεύθυνση λήψης.

3: Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω ενός καλωδίου επικοινωνίας.