Θήκες μηχανής

Οι παρακάτω θήκες είναι συμβατές με αυτές τις μηχανές (Μάιος 2023).

○: Συμβατό / -: Μη συμβατό

Τύπος θήκης Όνομα προϊόντος EOS R3 EOS R7 EOS R10 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
Προστατευτικό πανί Προστατευτικό πανί PC-E1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1
Προστατευτικό πανί PC-E2 - *1 *1 *1 *1 *1 *1

1: Η συμβατότητα με τον συνδεδεμένο φακό διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος του φακού.