Χρήση φορητών μπαταριών του εμπορίου για φόρτιση/τροφοδοσία της μηχανής

EOS R3

Συνιστάται η χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), επειδή οι φορητές μπαταρίες που διατίθενται στο εμπόριο ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά την μπαταρία.

 • Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τη μηχανή.
 • Πριν από τη φόρτιση, ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.

  Λάβετε υπόψη ότι η μηχανή δεν θα φορτίζεται όταν είναι στη θέση Απενεργοποίηση, αν την ελέγχετε από smartphone.

Η λειτουργία των ακόλουθων προϊόντων έχει επαληθευτεί. Παρόλο που δεν διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα, υπάρχει δυνατότητα χρήσης των προϊόντων για φόρτιση ή τροφοδοσία της μηχανής. (Σεπτέμβριος 2021)

 • Επαληθευμένες φορητές μπαταρίες: Anker PowerCore III Elite 25600 60W*1
 • Επαληθευμένοι φορτιστές USB: Anker PowerPort III 65W Pod*2
 • 1: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου που περιλαμβάνεται με τη μπαταρία.
 • 2: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου Anker PowerLine III USB-C σε USB-C (0,9 m).

EOS R7

Συνιστάται η χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), επειδή οι φορητές μπαταρίες που διατίθενται στο εμπόριο ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά την μπαταρία.

Λάβετε υπόψη ότι η φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών LP-E6 εντός της μηχανής δεν υποστηρίζεται από το EOS R7.

Η λειτουργία των ακόλουθων προϊόντων έχει επαληθευτεί. Παρόλο που δεν διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα, υπάρχει δυνατότητα χρήσης των προϊόντων για φόρτιση ή τροφοδοσία της μηχανής. (Μάιος 2022)

 • Επαληθευμένες φορητές μπαταρίες: Anker PowerCore III Elite 25600 60W*1
 • Επαληθευμένοι φορτιστές USB: Anker PowerPort III 65W Pod*2
 • 1: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου που περιλαμβάνεται με τη μπαταρία.
 • 2: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου Anker PowerLine III USB-C σε USB-C (0,9 m).

EOS R10

Συνιστάται η χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), επειδή οι φορητές μπαταρίες που διατίθενται στο εμπόριο ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά την μπαταρία.

Η λειτουργία των ακόλουθων προϊόντων έχει επαληθευτεί. Παρόλο που δεν διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα, υπάρχει δυνατότητα χρήσης των προϊόντων για φόρτιση ή τροφοδοσία της μηχανής. (Μάιος 2022)

 • Επαληθευμένες φορητές μπαταρίες: Anker PowerCore III Elite 25600 60W*1
 • Επαληθευμένοι φορτιστές USB: Anker PowerPort III 65W Pod*2
 • 1: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου που περιλαμβάνεται με τη μπαταρία.
 • 2: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου Anker PowerLine III USB-C σε USB-C (0,9 m).

EOS R6 Mark II

Συνιστάται η χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), επειδή οι φορητές μπαταρίες που διατίθενται στο εμπόριο ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά την μπαταρία.

 • Κατά την τροφοδοσία της μηχανής, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Ενεργοποίηση.

Η λειτουργία των ακόλουθων προϊόντων έχει επαληθευτεί. Παρόλο που δεν διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα, υπάρχει δυνατότητα χρήσης των προϊόντων για φόρτιση ή τροφοδοσία της μηχανής. (Νοέμβριος 2022)

 • Επαληθευμένες φορητές μπαταρίες: Anker PowerCore+ 26800 PD 45W*1
 • 1: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου που περιλαμβάνεται με τη μπαταρία (Anker PowerLine III USB-C σε USB-C, 0,9 m).

EOS R8

Συνιστάται η χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), επειδή οι φορητές μπαταρίες που διατίθενται στο εμπόριο ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά την μπαταρία.

 • Πριν από τη φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών LP-E17, ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.
 • Κατά την τροφοδοσία της μηχανής, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Ενεργοποίηση.

Η λειτουργία των ακόλουθων προϊόντων έχει επαληθευτεί. Παρόλο που δεν διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα, υπάρχει δυνατότητα χρήσης των προϊόντων για φόρτιση ή τροφοδοσία της μηχανής. (Φεβρουάριος 2023)

 • Επαληθευμένες φορητές μπαταρίες: Anker PowerCore+ 26800 PD 45W*1
 • 1: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου που περιλαμβάνεται με τη μπαταρία (Anker PowerLine III USB-C σε USB-C, 0,9 m).

EOS R50

Συνιστάται η χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), επειδή οι φορητές μπαταρίες που διατίθενται στο εμπόριο ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά την μπαταρία. (Φεβρουάριος 2023)

 • Κατά την τροφοδοσία της μηχανής, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Ενεργοποίηση.
 • Πριν από τη φόρτιση, ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.

  Λάβετε υπόψη ότι η μηχανή δεν θα φορτίζεται όταν είναι στη θέση Απενεργοποίηση, αν την ελέγχετε από smartphone.

EOS R100

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση ή τροφοδοσία αυτής της μηχανής από εμπορικά διαθέσιμες μπαταρίες κινητών.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η φόρτιση και τροφοδοσία με τροφοδοτικό ρεύματος USB PD-E1 της Canon. (Μάιος 2023)

PowerShot V10

Συνιστάται η χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), επειδή οι φορητές μπαταρίες που διατίθενται στο εμπόριο ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά την μπαταρία.

Η λειτουργία των ακόλουθων προϊόντων έχει επαληθευτεί. Δεν είναι διασφαλισμένη η πλήρης λειτουργικότητα. (Μάιος 2023)

 • Επαληθευμένες φορητές μπαταρίες: Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W
 • Επαληθευμένοι φορτιστές USB: Anker PowerPort III Nano 20W*1
 • 1: Επαληθεύτηκε με χρήση του καλωδίου που περιλαμβάνεται με τη μπαταρία.