Μεγέθυνση UI

Μπορείτε να μεγεθύνετε τις οθόνες μενού πατώντας δύο φορές με δύο δάχτυλα. Πατήστε πάλι δύο φορές για να επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος της οθόνης.

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Μεγέθυνση UI].

  2. Επιλέξτε [Ενεργ.].

Προσοχή

  • Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της μηχανής κατά τη διαμόρφωση των λειτουργιών μενού σε προβολή με μεγέθυνση. Οι λειτουργίες οθόνης αφής δεν υποστηρίζονται.