Λειτουργίες πλήκτρου βαθμολογίας

Μπορείτε να εκχωρήσετε τη βαθμολογία/προστασία/διαγραφή εικόνας ή την περιήγηση σε βαθμολογημένες ή προστατευμένες εικόνες στο πλήκτρο RATE.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Λειτ κουμπιού ].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • [Βαθμολογία] Βαθμολογία

   Εκχωρεί τη βαθμολογία στο πλήκτρο RATE. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση.)

   Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος) για να επιλέξετε τη βαθμολογία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Κατά την προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να βαθμολογήσετε εικόνες ή να διαγράψετε βαθμολογίες πατώντας το πλήκτρο RATE.

  • [Προστασία] Προστασία

   Εκχωρεί την προστασία στο πλήκτρο RATE.

   Κατά την προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να προστατεύσετε τις εικόνες ή να διαγράψετε την προστασία πατώντας το πλήκτρο RATE.

  • [Διαγραφή] Διαγραφή εικ.

   Εκχωρεί τη διαγραφή στο πλήκτρο RATE.

   Κατά την προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να διαγράψετε εικόνες πατώντας το πλήκτρο RATE.

  • /: Βαθμολογία / Περιήγ εικ: Κράτημα+περιστρ

   Εκχωρεί τη βαθμολογία στο πλήκτρο RATE.

   Μπορείτε να καθορίσετε τις βαθμολογίες που είναι διαθέσιμες με το πλήκτρο RATE, πατώντας το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο RATE. Ο αριθμός εικόνων ανά τον οποίο θα πραγματοποιείται γρήγορη μετάβαση ορίζεται στο στοιχείο [Προβολή/αναπαραγωγή: Άλμα εικ με +].

  • /: Προστασία / Περιήγ εικ: Κράτημα+περιστρ

   Εκχωρεί την προστασία στο πλήκτρο RATE.

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο RATE. Ο αριθμός εικόνων ανά τον οποίο θα πραγματοποιείται γρήγορη μετάβαση ορίζεται στο στοιχείο [Προβολή/αναπαραγωγή: Άλμα εικ με +].