Οθόνη ευρετηρίου (Προβολή πολλαπλών εικόνων)

 1. Μεταβείτε στην οθόνη ευρετηρίου.

  • Κατά την προβολή εικόνων, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 αριστερόστροφα.
  • Θα εμφανιστεί η οθόνη ευρετηρίου 4 εικόνων. Η επιλεγμένη εικόνα επισημαίνεται με πορτοκαλί πλαίσιο.
  • Στρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 προς τα αριστερά, η οθόνη αλλάζει προβάλλοντας από 9 έως 36 έως 100 εικόνες. Η περιστροφή του επιλογέα δεξιόστροφα, αλλάζει κυκλικά σε προβολή 100, 36, 9, 4 και μεμονωμένων εικόνων στην οθόνη.
 2. Αναζητήστε εικόνες.

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ή τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1, για να μετακινήσετε το πορτοκαλί πλαίσιο για επιλογή εικόνας.
  • Πατήστε το πλήκτρο SET στην οθόνη ευρετηρίου για να εμφανίσετε την επιλεγμένη εικόνα στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.