Χαρακτηριστικά Servo AF

Η λήψη με Servo AF μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στα θέματά σας ή στις συνθήκες λήψης, με τη χρήση μιας επιλογής Case *. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται «Εργαλείο διαμόρφωσης AF».

 1. Επιλέξτε την καρτέλα [Αυτόματη εστίαση2].

 2. Επιλέξτε μια περίπτωση.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να ορίσετε ένα εικονίδιο περίπτωσης και πατήστε το πλήκτρο SET.
  • Έχει οριστεί έτσι η περίπτωση που έχετε επιλέξει. Οι επιλεγμένες περιπτώσεις εμφανίζονται με μπλε χρώμα.
  • Για να ελέγξετε τις πληροφορίες βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο INFO.

Λεπτομέρειες περίπτωσης

Οι περιπτώσεις Case 1 έως Case A είναι πέντε συνδυασμοί ρυθμίσεων για «Ευαισθησία ιχνηλάτησης» και «Επιτάχυνση/επιβράδυνση ιχνηλάτησης». Με βάση τον ακόλουθο πίνακα, επιλέξτε την περίπτωση για το θέμα σας και τις συνθήκες λήψης.

Case Εικονίδιο Περιγραφή Παραδείγματα συνθηκών λήψης
Case 1 Κινούμενα θέματα 1/Κινούμενα θέματα 2 Ευέλικτη ρύθμιση για πολλούς σκοπούς Κινούμενα θέματα γενικά
Case 2 Τένις Συνέχ ιχνηλάτησης θεμάτων, αγνοώντας πιθανά εμπόδια Τένις, σκι ελεύθερου στυλ
Case 3 Έναρξη ποδηλατικού αγώνα Άμεση εστίαση σε θέματα που μπαίνουν ξαφνικά σε σημ AF Έναρξη ενός ποδηλατικού αγώνα, σκι κατάβασης
Case 4 Ποδόσφαιρο/Ρυθμική γυμναστική Για θέματα που επιταχύνουν ή επιβραδύνουν γρήγορα Ποδόσφαιρο, ρυθμική γυμναστική, μηχανοκίνητος αθλητισμός, μπάσκετ
Case A AUTO Η ιχνηλάτηση προσαρμόζεται αυτόματα στην κίνηση θέματος Κινούμενα θέματα γενικά, ιδιαίτερα σε δυναμικές συνθήκες λήψης

Case 1: Ευέλικτη ρύθμιση για πολλούς σκοπούς

Προεπιλογή

 • Ευαισθησία ιχνηλάτησης: 0
 • Επιτάχ/επιβράδ ιχνηλ: 0

Στάνταρ ρύθμιση κατάλληλη για κινούμενα θέματα γενικά. Κατάλληλη για πολλά είδη θεμάτων και σκηνών.

Στις παρακάτω περιπτώσεις, επιλέξτε [Case 2] έως [Case 4]: μη θέματα που κινούνται κατά μήκος των σημείων AF, θέματα που διαφεύγουν ή θέματα που εμφανίζονται ξαφνικά ή αλλάζουν ταχύτητα.

Case 2: Συνέχιση ιχνηλάτησης θεμάτων, αγνοώντας πιθανά εμπόδια

Προεπιλογή

 • Ευαισθησία ιχνηλάτησης: Αργή Απόκριση: -1
 • Επιτάχ/επιβράδ ιχνηλ: 0

Ρύθμιση για συνέχιση εστίασης στο θέμα, ακόμη κι εάν μη θέματα κινούνται κατά μήκος των σημείων AF ή το θέμα απομακρύνεται από τα σημεία AF. Εφαρμόζεται εάν προτιμάτε να μη γίνεται αλλαγή της εστίασης σε μη θέματα ή στο παρασκήνιο.

Σημείωση

 • Δοκιμάστε τη ρύθμιση [Ευαισθησία ιχνηλάτησης] ως [–2] εάν μη θέματα τείνουν να αποσπούν την εστίαση ή, σημεία AF τείνουν να απομακρύνονται από το θέμα την περισσότερη ώρα, με αποτέλεσμα η μηχανή να μην μπορεί να παρακολουθήσει το θέμα-στόχο με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ().

Case 3: Άμεση εστίαση σε θέματα που μπαίνουν ξαφνικά σε σημεία AF

Προεπιλογή

 • Ευαισθησία ιχνηλάτησης: ΆμεσηΑπόκριση: +1
 • Επιτάχ/επιβράδ ιχνηλ: +1

Ρύθμιση για εστίαση σε μια σειρά θεμάτων σε διαφορετικές αποστάσεις στα σημεία AF, διαδοχικά. Η εστίαση μεταβαίνει σε οποιοδήποτε νέο θέμα εμφανίζεται μπροστά από το θέμα-στόχο. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη επίσης όταν θέλετε να εστιάζετε πάντα στο πιο κοντινό θέμα.

Σημείωση

 • Δοκιμάστε τη ρύθμιση [Ευαισθησία ιχνηλάτησης] ως [+2], εάν προτιμάται η εστίαση να μεταβαίνει αμέσως σε νέα θέματα που εμφανίζονται ξαφνικά ().

Case 4: Για θέματα που επιταχύνουν ή επιβραδύνουν γρήγορα

Προεπιλογή

 • Ευαισθησία ιχνηλάτησης: ΆμεσηΑπόκριση: 0
 • Επιτάχ/επιβράδ ιχνηλ: +1

Ρύθμιση για την παρακολούθηση και την εστίαση σε θέματα, ακόμη κι εάν αλλάζουν ξαφνικά ταχύτητα.

Είναι κατάλληλη για θέματα που κάνουν ξαφνικές κινήσεις ή επιταχύνουν/επιβραδύνουν ή σταματούν ξαφνικά.

Σημείωση

 • Δοκιμάστε τη ρύθμιση [Επιτάχ/επιβράδ ιχνηλ] ως [+2] για να παρακολουθείτε τα θέματα που αλλάζουν σημαντικά ταχύτητα από τη μια στιγμή στην άλλη ().

Case A: Η ιχνηλάτηση προσαρμόζεται αυτόματα στην κίνηση θέματος

Χρησιμοποιείται όταν προτιμάτε τη λήψη με παραμέτρους που έχουν ρυθμιστεί αυτόματα, με βάση τον τρόπο αλλαγής των θεμάτων.

Η ευαισθησία ιχνηλάτησης και η επιτάχυνση/επιβράδυνση ιχνηλάτησης ρυθμίζονται αυτόματα.

Παράμετροι

Ευαισθησία ιχνηλάτησης

Ρύθμιση για την ευαισθησία ιχνηλάτησης θέματος με Servo AF, σε απόκριση της κίνησης μη θεμάτων κατά μήκος των σημείων AF ή απομάκρυνσης των θεμάτων από σημεία AF.

 • 0

  Στάνταρ ρύθμιση. Ενδείκνυται για τα περισσότερα κινούμενα θέματα.

 • Αργή Απόκριση: –2 / Αργή Απόκριση: -1

  Η μηχανή θα προσπαθεί συνεχώς να εστιάσει στο θέμα, ακόμα κι εμπόδια περνούν μπροστά από τα σημεία AF ή αν το θέμα απομακρυνθεί από τα σημεία AF. Η ρύθμιση -2 αναγκάζει τη μηχανή να ακολουθεί το επιθυμητό θέμα-στόχο περισσότερο χρόνο σε σχέση με τη ρύθμιση -1.

  Ωστόσο, αν η μηχανή εστιάσει σε λάθος θέμα, ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να αλλάξει και να εστιάσει στο επιθυμητό θέμα-στόχο.

 • ΆμεσηΑπόκριση: +2 / ΆμεσηΑπόκριση: +1

  Η μηχανή μπορεί να εστιάζει διαδοχικά σε θέματα σε διαφορετικές αποστάσεις που καλύπτονται από τα σημεία AF. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη επίσης όταν θέλετε να εστιάζετε πάντα στο πιο κοντινό θέμα. Η ρύθμιση +2 παρέχει μεγαλύτερη απόκριση από τη ρύθμιση +1 κατά την εστίαση στο επόμενο θέμα.

  Ωστόσο, αυξάνονται οι πιθανότητες εστίασης της μηχανής σε λάθος θέμα.

Επιτάχυνση/επιβράδυνση ιχνηλάτησης

Ρύθμιση για την ευαισθησία ιχνηλάτησης θέματος σε απόκριση των ξαφνικών, σημαντικών μεταβολών ταχύτητας, όπως όταν τα θέματα αρχίζουν ή σταματούν ξαφνικά να κινούνται.

 • 0

  Ενδείκνυται για θέματα που κινούνται με σταθερή ταχύτητα (μικρές αλλαγές στην ταχύτητα κίνησης).

 • –2 / –1

  Ενδείκνυται για θέματα που κινούνται με σταθερή ταχύτητα (μικρές αλλαγές στην ταχύτητα κίνησης). Είναι αποτελεσματική όταν η ρύθμιση 0 κάνει την εστίαση ασταθή λόγω της μικρής κίνησης του θέματος ή της παρουσίας εμποδίου μπροστά από το θέμα.

 • +2 / +1

  Είναι κατάλληλη για θέματα που κάνουν ξαφνικές κινήσεις ή επιταχύνουν/επιβραδύνουν ή σταματούν ξαφνικά. Ακόμα κι αν η ταχύτητα του κινούμενου θέματος αλλάξει ξαφνικά και πολύ, η μηχανή εξακολουθεί να εστιάζει στο επιθυμητό θέμα-στόχο. Για παράδειγμα, η μηχανή είναι λιγότερο πιθανό να εστιάσει πίσω από ένα θέμα που ξαφνικά αρχίζει να σας πλησιάζει ή μπροστά από ένα θέμα που πλησιάζει και ξαφνικά σταματά να κινείται. Με την τιμή +2, η μηχανή μπορεί να παρακολουθεί τις δραματικές αλλαγές ταχύτητας του κινούμενου θέματος καλύτερα σε σχέση με την τιμή +1.

  Ωστόσο, επειδή η μηχανή θα είναι ευαίσθητη ακόμα και σε μικρές κινήσεις του θέματος, η εστίαση μπορεί να γίνει ασταθής για λίγο.

Προσαρμογή παραμέτρων περίπτωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα τις παραμέτρους ((1) Ευαισθησία ιχνηλάτησης και (2) Επιτάχυνση/επιβράδυνση ιχνηλάτησης) για τις περιπτώσεις Case 1 έως Case 4.

 1. Επιλέξτε μια περίπτωση.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε τον αριθμό της περίπτωσης που θέλετε να προσαρμόσετε.
 2. Πατήστε το πλήκτρο RATE.

  • Η επιλεγμένη παράμετρος έχει ένα μωβ περίγραμμα.
 3. Επιλέξτε την παράμετρο για προσαρμογή.

 4. Κάντε τη ρύθμιση.

  • Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις υποδεικνύονται με ένα ανοικτό γκρι εικονίδιο [Προεπιλογή].
  • Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο SET.
  • Για να επιστρέψετε στην οθόνη του βήματος 1, πατήστε το πλήκτρο RATE.

Σημείωση

 • Για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων παραμέτρων για (1) και (2) στην κάθε περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο RATE στο βήμα 2 και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.
 • Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων (1) και (2) στο Προσωπικό μενού (). Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη περίπτωση.
 • Για τη λήψη με μια περίπτωση που έχετε προσαρμόσει, επιλέξτε πρώτα την προσαρμοσμένη περίπτωση και έπειτα πραγματοποιήστε τη λήψη.