Κατάσταση HDR

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με υψηλό δυναμικό εύρος που καταγράφουν τις λεπτομέρειες στους φωτεινούς τόνους και τις σκιές των σκηνών υψηλής αντίθεσης. Επιλέξτε «Κινούμενα θέματα» για σκηνές με θέματα σε κίνηση ή «Δυναμικό εύρος» για λήψεις τοπίων και θεμάτων νεκρής φύσης.

Για βελτιωμένη διαβάθμιση σε σκούρες περιοχές εικόνας, η λήψη HDR παράγει μια εικόνα HDR που διορθώνει την απώλεια λεπτομερειών στις εν λόγω περιοχές συγχωνεύοντας πολλαπλές εικόνες που έχουν καταγραφεί σε ένα μεγάλο εύρος εκθέσεων ανά λήψη.

Οι εικόνες HDR καταγράφονται ως εικόνες HEIF ή JPEG.

Το «HDR» είναι συντομογραφία του όρου «High Dynamic Range» (Υψηλό δυναμικό εύρος).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάσταση HDR].

 2. Επιλέξτε [Λήψη κατάστ HDR].

 3. Κάντε μια επιλογή.

  • Για κανονική λήψη εκτός HDR, επιλέξτε [Απενεργ.].
 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Οι πολλαπλές εικόνες που καταγράφονται ανά λήψη συγχωνεύονται σε μία μεμονωμένη εικόνα HDR που καταγράφεται στην κάρτα.

Κινούμενα θέματα

Κατάλληλο κατά τη λήψη θεμάτων σε κίνηση. Για κάθε λήψη, συγχωνεύονται εικόνες που έχουν καταγραφεί σε ένα μεγάλο εύρος εκθέσεων.

 • Περιορ μέγ φωτειν

  Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Λήψη: Λήψη HDR ] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

  Με τη ρύθμιση [Απενεργ.], δεν υπάρχει όριο στη μέγιστη τιμή φωτεινότητας. Συνιστάται όταν πρόκειται να γίνει εξέταση εικόνων σε οθόνη που υποστηρίζει τιμές φωτεινότητας που υπερβαίνουν τα 1000 nit.

  Με την επιλογή [1000 nit], η μέγιστη φωτεινότητα περιορίζεται περίπου στα 1000 nit.

Δυναμικό εύρος

Κατάλληλο για τοπία και θέματα νεκρής φύσης. Για κάθε λήψη, καταγράφονται τρεις εικόνες διαφορετικής έκθεσης (τυπική έκθεση, υποέκθεση και υπερέκθεση) και συγχωνεύονται αυτόματα.

 • Δυναμικό εύρος

  Αν επιλέξετε [Αυτ.], το δυναμικό εύρος θα καθοριστεί αυτόματα, ανάλογα με το συνολικό τονικό εύρος της εικόνας.

  Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το δυναμικό εύρος.

 • Περιορ μέγ φωτειν

  Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Λήψη: Λήψη HDR ] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

  Με τη ρύθμιση [Απενεργ.], δεν υπάρχει όριο στη μέγιστη τιμή φωτεινότητας. Συνιστάται όταν πρόκειται να γίνει εξέταση εικόνων σε οθόνη που υποστηρίζει τιμές φωτεινότητας που υπερβαίνουν τα 1000 nit.

  Με την επιλογή [1000 nit], η μέγιστη φωτεινότητα περιορίζεται περίπου στα 1000 nit.

 • Συνεχές HDR

  Με την επιλογή [1 λήψη μόνο], η λήψη HDR ακυρώνεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της λήψης.

  Με την επιλογή [Κάθε λήψη], η λήψη HDR συνεχίζεται μέχρι να ορίσετε τη ρύθμιση [Λήψη κατάστ HDR] σε [Απενεργ.].

 • Αυτ ευθυγράμ εικ

  Για λήψη χωρίς τρίποδο, επιλέξτε [Ενεργ.]. Κατά τη χρήση τριπόδου, επιλέξτε [Απενεργ.].

 • Αποθ εικ προέλευσ

  Για να αποθηκεύσετε τις τρεις εικόνες που καταγράφηκαν και την τελική εικόνα HDR, επιλέξτε [Όλες εικόνες].

  Για να αποθηκεύσετε μόνο την εικόνα HDR, επιλέξτε [Εικ HDR μόνο].

Προσοχή

 • Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO (L, H) δεν είναι διαθέσιμες στη λήψη HDR.
 • Το φλας δεν ανάβει κατά τη λήψη HDR.
 • Η επιλογή AEB δεν είναι διαθέσιμη.
 • Ορισμένα θέματα, όπως ο ουρανός ή οι λευκοί τοίχοι, μπορεί να μην αποδίδονται με ομαλές διαβαθμίσεις και να έχουν θόρυβο ή προβληματική έκθεση ή χρώματα.
 • Η φωτογράφιση HDR με φως φθορισμού ή LED μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όπως προβληματική έκθεση ή χρώματα, στις εικόνες HDR, λόγω της φωτεινής πηγής που τρεμοπαίζει. Ίσως να μειωθούν τα αποτελέσματα του τρεμοπαίγματος, αν ρυθμίσετε την επιλογή [Λήψη: Λήψη κατά τρεμοπ.] σε [Ενεργ.] ή την επιλογή [Λήψη: Λήψη κατά τρεμοπαιξίματος HF] σε [Ενεργ.]. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή [Λήψη: Λήψη κατά τρεμοπαιξίματος HF] δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεχθεί [Δυναμικό εύρος].
 • Η μέγιστη ταχύτητα κλείστρου στη φωτογράφιση HDR είναι με ηλεκτρονικό κλείστρο είναι 1/8000 δευτ.
 • Προφυλάξεις με τη ρύθμιση [Δυναμικό εύρος]

 • Κατά τη λήψη εικόνων HDR με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.], οι πληροφορίες εμφάνισης σημείου AF () και τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης () δεν επισυνάπτονται στην εικόνα.
 • Κατά τη λήψη HDR χωρίς τρίποδο με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.], η περιφέρεια της εικόνας θα κοπεί ελαφρώς και θα μειωθεί λίγο η ανάλυση. Επίσης, εάν οι εικόνες δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν σωστά εξαιτίας αστάθειας της μηχανής κ.λπ., ίσως να μην εφαρμοστεί αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας. Σημειώστε ότι όταν φωτογραφίζετε υπερβολικά φωτεινές (ή σκοτεινές) σκηνές, η αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας ίσως να μην λειτουργεί σωστά.
 • Κατά τη λήψη HDR χωρίς τρίποδο με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Απενεργ.], οι τρεις εικόνες ενδέχεται να μην ευθυγραμμιστούν σωστά και το εφέ HDR να περιοριστεί. Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Καθώς καταγράφονται πολλαπλές εικόνες, ρυθμίσεις όπως η ταχύτητα κλείστρου και η ταχύτητα ISO προσαρμόζονται αυτόματα. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα και στις καταστάσεις Fv, Tv ή M, η ταχύτητα κλείστρου και η ταχύτητα ISO θα αλλάξουν σε σχέση με την ταχύτητα κλείστρου που έχετε καθορίσει.
 • Για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής, μπορείτε να ορίσετε μια υψηλή ταχύτητα ISO.
 • Η αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας ίσως να μην λειτουργεί σωστά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα (πλέγματα, ραβδώσεις κ.λπ.) στο κάδρο ή για επίπεδες, μονοτονικές εικόνες.
 • Δεδομένου ότι με τη λήψη HDR οι εικόνες συγχωνεύονται και, στη συνέχεια, αποθηκεύονται στην κάρτα, η διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει κάποιο χρόνο. Η ένδειξη [BUSY] εμφανίζεται στην οθόνη κατά την επεξεργασία των εικόνων, και η λήψη είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.

Σημείωση

 • Οι καταστάσεις Ηλεκτρονικό πρώτης κουρτίνας και Ηλεκτρονικό κλείστρο είναι διαθέσιμες όταν η ρύθμιση HDR έχει οριστεί σε [Κινούμενο θέμα].
 • Η ρύθμιση της κατάστασης HDR σε [Δυναμικό εύρος] παράγει εικόνες HDR RAW με την ακόλουθη ποιότητα εικόνας.

  • Η επιλογή [Λήψη: Λήψη HDR ] έχει οριστεί σε [Απενεργ.]: Ποιότητα JPEG
  • Η επιλογή [Λήψη: Λήψη HDR ] έχει οριστεί σε [Ενεργ.]: Ποιότητα HEIF

  Η ποιότητα εικόνας HDR κατά τη λήψη RAW+JPEG ή RAW+HEIF αντιστοιχεί στην ποιότητα εικόνας JPEG ή HEIF που έχετε επιλέξει.

 • Δεν εκτελείται προσομοίωση έκθεσης, ακόμα και όταν η ρύθμιση [Λήψη: Προσομοίωση οθόνης] έχει οριστεί σε άλλη επιλογή εκτός του [Απενεργ.], όταν το HDR έχει οριστεί σε [Κινούμενο θέμα] ή [Δυναμικό εύρος].