Κατάσταση κοντινής λήψης

Χρησιμοποιήστε την κατάσταση [Κοντινή λήψη] (Κοντινή Λήψη) για κοντινές λήψεις μικρών θεμάτων, όπως λουλουδιών. Για να κάνετε τα μικρά αντικείμενα να δείχνουν πολύ μεγαλύτερα, χρησιμοποιήστε έναν ειδικό φακό macro (πωλείται ξεχωριστά).

Συμβουλές Συμβουλές λήψης

  • Χρησιμοποιήστε ένα απλό φόντο.

    Ένα απλό φόντο κάνει τα μικρά αντικείμενα, όπως τα λουλούδια, να ξεχωρίζουν καλύτερα.

  • Πλησιάστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο θέμα.

    Ελέγξτε την ελάχιστη απόσταση εστίασης του φακού. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης φακού μετριέται από το σημάδι Σημάδι εστιακού επιπέδου (εστιακό επίπεδο) στο επάνω μέρος της μηχανής έως το θέμα. Η εστίαση δεν είναι δυνατή, εάν βρίσκεστε πολύ κοντά.

  • Με έναν φακό ζουμ, χρησιμοποιήστε τη μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού.

    Αν έχετε έναν φακό ζουμ, η χρήση της μέγιστης ρύθμισης τηλεφακού θα κάνει το θέμα να δείχνει μεγαλύτερο.