Λειτουργία οθόνης αφής

Άγγιγμα

Παράδειγμα οθόνης (Γρήγορος έλεγχος)

  • Χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας για να πατήσετε (να αγγίξετε σύντομα και κατόπιν να απομακρύνετε το δάκτυλό σας από) την οθόνη.
  • Για παράδειγμα, όταν αγγίξετε το [Q (Γρήγορος έλεγχος)], εμφανίζεται η οθόνη Γρήγορου ελέγχου. Αν αγγίξετε το πλήκτρο [Επιστροφή], μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Σημείωση

  • Για να εκπέμπει η μηχανή ηχητικό σήμα για λειτουργίες αφής, ορίστε τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Ηχητικά Σήματα] στην επιλογή [Ενεργ.] ().
  • Η απόκριση στους χειρισμούς αφής μπορεί να προσαρμοστεί στη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Έλεγχος αφής] ().

Σύρσιμο

Παράδειγμα οθόνης (οθόνη μενού)

  • Αγγίξτε την οθόνη και σύρετε με το δάκτυλό σας.