Χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB για φόρτιση/τροφοδοσία της μηχανής

Με το τροφοδοτικό ρεύματος USB PD-E1 (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να φορτίσετε τη συστοιχία μπαταριών LP-E17 χωρίς να την αφαιρέσετε από τη μηχανή. Επιπλέον, είναι δυνατή η τροφοδοσία της μηχανής.

Φόρτιση

 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας USB.

  • Με τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση, εισαγάγετε πλήρως το φις του τροφοδοτικού ρεύματος USB στην υποδοχή digital.
 2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

  • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό ρεύματος USB και εισαγάγετε το άλλο άκρο σε πρίζα.
  • Η φόρτιση αρχίζει και η ένδειξη προσπέλασης (1) ανάβει με πράσινο χρώμα.
  • Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη προσπέλασης σβήνει.

Τροφοδοσία ρεύματος

Για την τροφοδοσία της μηχανής χωρίς φόρτιση μπαταριών, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Ενεργοποίηση. Ωστόσο, οι μπαταρίες φορτίζονται κατά το αυτόματο σβήσιμο.

Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας είναι γκρίζα όταν τροφοδοτείται με ρεύμα.

Για αλλαγή από τροφοδοσία της μηχανής σε φόρτιση, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.

Προσοχή

 • Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία της μηχανής εκτός εάν αυτή περιλαμβάνει συστοιχία μπαταριών.
 • Όταν οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες, ο προσαρμογέας τις φορτίζει. Σε αυτήν την περίπτωση, η μηχανή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
 • Για να προστατεύσετε τη συστοιχία μπαταριών και να τη διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση, μην φορτίζετε συνεχώς για περισσότερο από 24 ώρες.
 • Αν δεν ανάψει η ένδειξη φόρτισης ή αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη φόρτιση (δηλαδή αν η ένδειξη προσπέλασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα), αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, επανατοποθετήστε την μπαταρία και περιμένετε λίγα λεπτά για να το συνδέσετε ξανά. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη τεχνική υπηρεσία Canon.
 • Ο χρόνος φόρτισης που απαιτείται και το φορτίο εξαρτώνται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την εναπομένουσα χωρητικότητα.
 • Για λόγους ασφαλείας, η φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες διαρκεί περισσότερο.
 • Η στάθμη μπαταρίας που απομένει μπορεί να μειωθεί όταν η μηχανή τροφοδοτείται με ρεύμα. Για να μην εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία όταν φωτογραφίζετε σε τακτά διαστήματα.
 • Πριν από την αποσύνδεση των προσαρμογέων τροφοδοσίας USB, ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.