Εισαγωγή εικόνων σε υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό EOS για να εισάγετε τις εικόνες από τη μηχανή στον υπολογιστή.

Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω καλωδίου επικοινωνίας

 1. Εκκινήστε το EOS Utility ().

 2. Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή.

  • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επικοινωνίας.
  • Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια θύρα USB στον υπολογιστή.
 3. Χρησιμοποιήστε το EOS Utility για να εισάγετε τις εικόνες.

  • Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του EOS Utility.

Προσοχή

 • Στη διάρκεια σύνδεσης Wi-Fi, η μηχανή δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο επικοινωνίας.

Χρήση συσκευής ανάγνωσης καρτών

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.

 1. Εγκαταστήστε το Digital Photo Professional ().

 2. Τοποθετήστε την κάρτα στη συσκευή ανάγνωσης καρτών.

 3. Χρησιμοποιήστε το Digital Photo Professional για να εισάγετε τις εικόνες.

  • Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών του Digital Photo Professional.

Σημείωση

 • Όταν μεταφέρετε εικόνες από τη μηχανή σε έναν υπολογιστή με μια συσκευή ανάγνωσης καρτών χωρίς να χρησιμοποιείτε το λογισμικό EOS, αντιγράψτε τον φάκελο DCIM από την κάρτα στον υπολογιστή σας.

Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω Wi-Fi

Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή στον υπολογιστή μέσω Wi-Fi και να εισαγάγετε τις εικόνες στον υπολογιστή ().